Enorme zandpakketten naast Houtribdijk in Markermeer en IJsselmeer

3337
04 jan 2019

Rijkswaterstaat is begonnen met de aanleg van enorme zandpakketten tegen de Houtribdijk. Het zand wordt aan weerszijden van de dijk geplaatst. Bij storm breekt de zandige oever de kracht van de golven van het Markermeer en het IJsselmeer. Het is voor het eerst ter wereld dat deze manier van ‘bouwen met de natuur’ wordt toegepast in een zoetwatermeer.

De Houtribdijk tussen Lelystad en Enkhuizen is ooit aangelegd om het Markermeer in te polderen, waarvan in 2003 definitief is besloten dat deze niet meer wordt gerealiseerd. Inmiddels heeft de 25 km lange dam, die dwars door het IJsselmeergebied loopt, als functie om bij storm het water van het IJsselmeer en Markermeer in toom te houden en zo bewoners van de omliggende provincies te beschermen tegen hoogwater. Ook is de weg op de dijk een verbinding tussen Noord-Holland en Flevoland. Door de dijk te versterken maakt Rijkswaterstaat de dijk robuuster en voldoet deze aan de norm van de Waterwet.


Zandige versterking per dag

De Houtribdijk krijgt alleen brede zandoevers tussen Enkhuizen en Trintelhaven, dus tot halverwege de dijk. Dit 12 km lange stuk is dankzij bestaande zandriffen minder diep dan bij Lelystad, waar de dijk op dit moment met breuksteen wordt versterkt. In totaal gaat het om 10 miljoen m3 zand, dat wordt verplaatst in het Markermeer. Uiteindelijk ligt er langs de Houtribdijk dezelfde hoeveelheid zand als wat er nu jaarlijks op de Nederlandse Noordzeekust wordt gesuppleerd. Het werk aan de zandige oevers loopt voorspoedig, aldus Corné Appelo van aannemer Combinatie Houtribdijk. 'Met de inzet van onze winzuiger Sliedrecht 27 realiseren we nu 200 m zandige versterking per dag.' Medio 2020 moet de hele dijkversterking zijn afgerond.

Diversere natuur en betere waterkwaliteit

De zandige oevers beschermen straks niet alleen de dijk, maar bieden ook een habitat voor nieuwe plant- en diersoorten. Rijkswaterstaat legt naast de dijk ook het nieuwe, natte natuurgebied Trintelzand aan (370 ha). Trintelzand bestaat uit dammetjes en ondiepe plassen, geschikt voor mossels, slakjes, waterinsecten en een kraamkamer voor vissen. De waterdieren zijn weer voedsel voor vogels zoals kuifeenden, visdieven en futen. Zo ontstaat na afronding van de versterking in 2020 een gebied vol leven en draagt Rijkswaterstaat met de zandige oevers en de nieuwe natuur bij aan een betere waterkwaliteit en versterking van het ecologische systeem in het Markermeer.


De zandige oevers zijn de afgelopen jaren eerst getest op een proefstukje in het Markermeer, door kennisconsortium Ecoshape, om te kijken welk effect de golfslag heeft op de vorm van de zandoever en op eventuele verplaatsing van het zand.

Bron: Rijkswaterstaat

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.