Visioniar no. 54 is uit!

3246
24 dec 2019

Visionair no. 54 is uit! Hij staat weer boordevol met interessante artikelen over:

Vissen op de zoete zee

Hoeveel vis kun je verantwoord oogsten uit een watersysteem? Na jarenlange discussies – die vaak uitmonden in patstellingen – ondertekende minister Carola Schouten in 2018 een actieplan dat in de nabije toekomst moet leiden tot een gezonde visstand, een vitaal ecosysteem en een duurzame visserij. Hoe zien beroepsvissers zelf deze toekomst? Visionair voer mee met de UK55.

Van zebravis tot tijgersnoek

Dankzij het slimme samenspel van drie of meer soorten pigmentcellen is de huid van vissen rijk aan kleuren en patronen. Simpele mutaties hebben ingrijpende gevolgen en dat levert grondstof voor zowel soortvorming als viskweek.


Visatlas Utrecht

Utrecht is een waterrijk provincie met veel veenplassen en een netwerk van sloten, weteringen, stadswateren, rivieren en kanalen. Een groot deel van de Nederlandse zoetwatervisfauna komt hier dan ook voor. In 2019 kwam een nieuwe visatlas uit waarin de actuele verspreiding van ruim vijftig vissoorten wordt ontsloten voor een breed publiek.

Hoop voor kwabaal

De kwabaal (Lota lota) was vroeger een vrij algemene vissoort die je in verschillende watertypes kon terugvinden. Door habitatdegradatie en watervervuiling verdween deze mysterieuze roofvis uit de meeste beken en rivieren. Enkele relictpopulaties konden zich in Nederland instandhouden in diepere meren en ongerepte riviertjes.


Vis rond de Marker Wadden

De Marker Wadden van Natuurmonumenten zijn nog volop in aanleg, maar worden nu al overspoeld door vogels, vissen en onderzoekers. Voor zowel die onderzoekers als de nieuwe bewoners van het natuurgebied in het Markermeer nabij Lelystad is het pionieren tussen drijfzand, slib, stuivende duinen, baggerpluimen en razendsnelle vegetatieontwikkelingen. De eerste resultaten van het visonderzoek zijn hoopgevend.


Aaibare karpers

Karpers hebben een hoge aaibaarheidsfactor. In werkelijkheid zijn het echter schuwe vissen. Toch zijn ze ook nieuwsgierig en komen vaak even een duiker van dichtbij bekijken, vervolgens zwemmen ze weg en blijven dan op grote afstand de vreemde bezoeker observeren.

Ruimte voor sportvissen

In 2021 worden voor de KRW-planperiode 2022 - 2027 nieuwe stroomgebiedsplannen en bijbehorende maatregelenprogramma's vastgesteld. Sportvisserij Nederland geeft in een drietal artikelen haar visie op die periode. In dit eerste artikel van dit drieluik staat de ruimte voor het sportvissen centraal. Visvriendelijke inrichting en visvriendelijk beheer komen in de volgende twee artikelen aan bod.


Vissen en intelligentie

Het staat in de krant, dus moet het wel waar zijn: wie regelmatig vis eet, is intelligenter dan iemand die deze eiwitbron versmaadt. Dat wil zeggen dat volgens enkele onderzoeken bij kinderen tot 12 jaar het eten (van vooral vette) vis wel drie tot vijf punten kan schelen op de scorelijst van het IQ.

Wildwaterbaan voor vissen

Vissen die van de Gelderse IJssel via de Oude IJssel naar Duitsland wilden zwemmen, stuitten tot voor kort op een onneembare hindernis in Doesburg. Een spectaculaire nieuwe vistrap laat ze nu probleemloos vijf meter omhoog zwemmen.


Kieren in zoetwater

Vanuit de Kaderrichtlijn Water is Rijkswaterstaat wettelijk verplicht om blokkades voor vis op te heffen. Visvriendelijk beheer van spui- en schutsluizen kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren.

Harken helpt

Effectieve aanpak grote waternavel; De grote waternavel (Hydrocotyle ranunculoides) is een van de meest gevreesde exoten in onze (vis) wateren. Daarom wordt deze plant te vuur en te zwaard bestreden. In het zuiden trekken de waterschappen Aa en Maas en De Dommel succesvol samen op dankzij ouderwets handwerk.


Grondel ten onder

In relatief korte tijd heeft de zwartbekgrondel het Nederlandse water gekoloniseerd - zozeer zelfs dat het tegenwoordig in veel wateren een van de meest voorkomende vissoorten is. Toch blijkt de lokale aanwezigheid van dit exotische visje de laatste jaren af te nemen.

Recreational Fishing in a changing world

Sportvisserij Nederland organiseert in 2020 de internationale World Recreational Fishing Conference, ofwel het WRFC. Dit is hét congres waar alle ontwikkeling met betrekking tot sportvissen en visstandbeheer worden gepresenteerd en gedeeld.


Brasem

De brasem, Abramisa brama is een van de meest voorkomende karperachtigen van het zoete water. Deze wat statige vis heeft een voorkeur voor stilstand tot langzaam stromend water. Volwassen exemplaren, die meer dan 70 centimeter lang kunnen zijn, worden vooral in het open water aangetroffen.

Brasems paaien meestal in de maand mei, waarbij de vissen in grote scholen het ondiepe water opzoeken. De mannetjes nemen hierbij een territorium in dat ze verdedigen tegen andere mannetjes. De wijfjes kunnen tot wel 300.000 eitjes per kilogram lichaamsgewicht produceren.

In zeer voedselrijke, door algen gedomineerde wateren kunnen brasems de visstand domineren. Hierbij zitten ze zich zelfs dwars want door voedselconcurrentie neemt de groei snel af en ontstaat dwerggroei. Nu het Nederlandse oppervlaktewater snel helder en minder voedselrijk wordt neemt de hoeveelheid brasem snel af. Individuele vissen worden echter steeds groter.


Lees het allemaal in Visionair 54, december 2019! -> Nog geen abonnement? Klik hier!

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.