Marker Wadden bewijzen hun waarde voor vis

3120
18 feb 2020

Dankzij de natuureilanden van de Marker Wadden komt er daadwerkelijk meer vis en ander nieuw leven in het Markermeer. Onderzoek waaraan ook Sportvisserij Nederland meewerkt, laat zien dat sinds de aanleg grote hoeveelheden vislarven, watervlooien, insecten en algen in het water zitten. Deze dienen op hun beurt als voer voor vogels en vissen.

Vooral op beschutte plekken, zoals ondiepe geulen tussen de moerasplanten, komen al veel paaiende vissen af. Deze plekken vormen een geleidelijke overgang tussen water en land en zijn daarmee ware magneten voor vis. Zeldzame trekvissen (jonge houting) duiken er op en ook de snelle komst van grote hoeveelheden van winde - een typische riviervis - is een positieve verrassing.


Vooral op beschutte, plantenrijke plekken profiteert vis al volop van de Marker Wadden.

Voer voor vervolgstappen

Deze fraaie resultaten volgen uit een tussenrapportage van een lopende studie naar de natuureffecten van de Marker Wadden. Diverse onderzoekersinstellingen gaan daarin na hoe natuur de eerste jaren reageert op de aanleg van de eilanden - bijvoorbeeld of het slib zich anders beweegt en het water helder wordt, hoe de moerassen zich ontwikkelen, welke vissen gaan paaien en welke vogelsoorten op de Marker Wadden afkomen. Hoewel de aanleg van de eilanden nog niet is afgerond, geeft het rapport belangrijke informatie voor vervolgstappen in de ontwikkeling het gebied.

De rapportage kwam tot stand met bijdragen van Sportvisserij Nederland, NIOO-KNAW (Nederlands instituut voor ecologie en Koninklijke Academie voor Wetenschappen), Natuurmonumenten, Jan van der Winden Ecology, Rijksuniversiteit Groningen, Radboud Universiteit Nijmegen, Witteveen+Bos, Wageningen Marine Research, Deltares, Boskalis en Rijkswaterstaat.

Broed- en trekvogels

Ook broed- en trekvogels hebben de Marker Wadden in groten getale ontdekt. Het broedsucces van visdieven, kluten en dwergsterns is zelfs dusdanig goed geweest dat de Marker Wadden nu een brongebied zijn voor de Nederlandse populatie van deze bedreigde vogelsoorten. Op piekmomenten in de vogeltrek waren er 20.000 oeverzwaluwen, 3.000 slobeenden en 1.000 zwarte sterns op Marker Wadden. Zo dragen de natuureilanden ook bij aan het versterken van de natuur in Nationaal Park Nieuw Land.


Ook broed- en trekvogels weten het gebied te vinden.

Vanuit de lucht

Hoewel het voor conclusies over de waterkwaliteit van het gehele Markermeer nog te vroeg is, lijken satellietbeelden al uit te wijzen dat met harde westenwind het water rond Marker Wadden minder troebel is. Ook vanuit het vliegtuig zien onderzoekers positieve trends. De belangrijkste daarvan is de luwte achter de eilanden waar verschillende watervogels van profiteren. Hier komt het zoöplankton tot ontwikkeling, werkt als een magneet op vissen en vogels.


Definitieve evaluatie

In 2022 wordt een definitieve evaluatie opgeleverd als eindresultaat van het Kennis- en Innovatieprogramma Marker Wadden (KIMA).
Het meerjarig onderzoeksprogramma wordt mogelijk gemaakt door financiering van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het Gieskes Strijbis Fonds en bijdragen in geld en menskracht van diverse onderzoekinstituten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.