Hengelsportzaken geïnformeerd over lood

4607
30 apr 2020

Sportvisserij Nederland heeft deze week meer dan 600 groothandels en winkels die (vis)lood verkopen geïnformeerd over de regels en ontwikkelingen rondom lood. Doel is de branche mee te krijgen in de transitie naar een loodvrije sportvisserij.

Om sportvissers nog beter te kunnen helpen, zijn winkeliers onder meer gewezen op het groeiende aanbod milieuvriendelijke loodvervangers, bestaande uit steen, beton, ijzer/staal en tungsten. Een overzicht van het huidige aanbod is te vinden op Sportvisserijloodvrij.nl.

Regels verkoop vislood

Omdat lood op de kandidatenlijst staat van zeer zorgwekkende stoffen van REACH (Registratie Evaluatie Autorisatie van Chemische stoffen), moeten leveranciers van producten die lood bevatten de ontvanger (hengelsportwinkels of leveranciers) van het product informeren over veilig gebruik ervan. De NVWA voert hier regelmatig inspecties op uit. Sportvisserij Nederland heeft fabrikanten en leveranciers ook over deze plicht geïnformeerd.Gezondheidsrisico’s

Niet alleen winkeliers, maar ook veel sportvissers zijn niet bekend met de schadelijke effecten van lood op de eigen gezondheid en die van anderen. Dit terwijl steeds duidelijker wordt dat lood o.a. negatieve effecten heeft op de hersenontwikkeling, het zenuwstelsel en het leervermogen. Voor sportvissers, maar zeker ook voor personeel in winkels, is het van belang om zorgvuldig met lood om te gaan. Zie ook onze aanbevelingen om zo veilig mogelijk te vissen.

Green Deal Sportvisserij Loodvrij

Het gebruik van lood in de hengelsport staat onder druk, omdat lood een giftige stof is voor mens en dier en niet in het milieu thuishoort. Sportvisserij Nederland werkt daarom samen met de Rijksoverheid, Unie van Waterschappen, Natuurmonumenten en Dibevo aan de Green Deal Sportvisserij Loodvrij. Doel daarvan is het stoppen van het loodgebruik in de hengelsport.Europese ontwikkelingen

Naast deze Green Deal zijn ook op Europees niveau ontwikkelingen gaande. Zo heeft de Europese Commissie in oktober 2019 opdracht gegeven om binnen een jaar met een ‘restriction proposal’ te komen voor het gebruik en op de markt brengen van lood in munitie en hengelsportmateriaal. Verwacht wordt dat eind dit jaar meer duidelijkheid ontstaat over de richting die Europa op zal gaan m.b.t. vislood.

Meer informatie

Alle informatie over loodvrij vissen vind je op Sportvisserijloodvrij.nl. Ook in de hengelsportwinkel kan je de door ons verspreide posters en flyers over Sportvisserij Loodvrij vinden. We hebben alle winkels de veelgestelde vragen over lood ook per post gestuurd, zodat ze sportvissers met vragen van antwoorden kunnen voorzien.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.