Verbetering sportvisserijmogelijkheden

4435
14 jul 2020

Sportvisserij Nederland ondersteunt hengelsportverenigingen en federaties om voorzieningen voor de sportvissers en visstand te realiseren. Hiertoe kan een financiële bijdrage worden verkregen uit het Fonds Verbetering Sportvisserijmogelijkheden van waaruit jaarlijks circa 100.000 euro beschikbaar wordt gesteld. In 2019 werd subsidie verstrekt aan 15 projecten, waarvan er 11 dat jaar zijn afgerond.

Toegezegde subsidies 2019 Fonds Verbetering Sportvisserijmogelijkheden:Ook werden dankzij de extra gelden verkregen vanuit NOC*NSF diverse subsidies verstrekt aan federaties om belangrijke viswateren weer bevisbaar te maken door overmatige plantengroei te maaien of te harken.Sportvisserij Op de Kaart


Sinds enkele jaren werken Sportvisserij Nederland en de federaties aan het project Sportvisserij Op de Kaart (SOK). Samen met de hengelsportverenigingen worden de belangrijkste viswateren voor onder meer de jeugd, recreanten, ouderen en mindervaliden binnen een waterschapsgebied in kaart gebracht en hoe deze kunnen worden geoptimaliseerd.

Vervolgens worden het waterschap en de gemeente benaderd om samen met de hengelsport de gewenste verbeteringen te realiseren, zodat zogenaamde VISparels ontstaan. Onderstaand de stand van zaken eind 2019.


In Vorden werd een visvijver compleet vernieuwd tot VISparel.


Gelderland (Rijn & IJssel)

Waterschap Rijn & IJssel: 13 verenigingen actief, 48 wateren. Een deel van de maatregelen is al met succes opgepakt. De grootste knelpunten zijn aalscholver predatie en waterplantenoverlast. In Vorden is de eerste VISparel geopend.

Friesland

Wetterskip Fryslân: 12 vereniningen actief, 39 wateren. Op verschillende wateren zal hier karper worden uitgezet, in combinatie met een loodvrij-pilot. In 2019 zijn de eerste maatregelen uitgevoerd. Bereik- en bevisbaarheid door een teveel aan oever- en waterplanten zijn in dit gebied de belangrijkste problemen.

Zeeland

Waterschap Scheldestromen: 12 verenigingen actief, 22 wateren. In dit verslagjaar zijn door deze verenigingen de eerste maatregelen uitgevoerd. De grootste knelpunten hier zijn een overmaat aan bagger en een slechte toegankelijkheid van de oevers.

Overijssel

Waterschap Drents Overijsselse Delta: 9 verenigingen actief, 36 wateren. In dit gebied hebben hengelsportverenigingen de eerste maatregelen uitgevoerd.

Vallei en Veluwe

Waterschap Vallei en Veluwe: 7 verenigingen actief, 42 viswateren. Voor hen werden beheerplannen gemaakt, waarvan de eerste maatregelen al zijn uitgevoerd. De grootste problemen zijn hier de bereikbaarheid van het water door oevervegetatie en aalscholverpredatie.

Bron: Jaarverslag 2019 (pdf)

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.