Herintroductie vissoorten: haaien, zeeforel, steur en elft

3661
18 jul 2020

Jaarlijks wordt door Sportvisserij Nederland een groot scala aan visonderzoeken uitgevoerd in heel Nederland, vanaf de Geul tot het Lauwersmeer en in de Noordzee. Dit varieert van kleine onderzoeken en adviezen voor wateren van hengelsportverenigingen tot onderzoeken in provinciale en rijkswateren in samenwerking met water- en natuurbeheerders.

In 2019 werden grote projecten gestart in ondermeer het Lauwersmeergebied dankzij een miljoenen subsidie uit het Waddenfonds en in de Overijsselse Vecht middels een Europese LIFE-subsidie.

Al deze onderzoeken en adviezen dienen hetzelfde doel: de kennis over vis te vergroten en de visstand in Nederland te verbeteren. Hieronder een aantal projecten m.b.t. (her)introductie van vissoorten.

Ontwikkeling visstand en hengelsporttoerisme in Lauwersmeergebied


In 2019 is het nieuwe project Vissen voor Verbinding gestart samen met de Waddenvereniging, Staatsbosbeheer, Waterschap Noorderzijlvest, Provincie Groningen, Hogeschool van Hall Larenstein en de twee noordelijke hengelsportfederaties.

Dankzij een miljoenen subsidie van het Waddenfonds kan de komende vijf jaar door een samenwerkingsverband met ondermeer Sportvisserij Fryslân en Sportvisserij Groningen Drenthe worden gewerkt aan het verbeteren van de visstand en sportvisserijmogelijkheden in het Lauwersmeergebied en de Gronings-Drentse beken.Er wordt onder meer gewerkt aan het herintroduceren van de Atlantische forel (‘zeeforel’). Vispassages en paaigebieden worden verbeterd. Daarnaast wordt hengelsporttoerisme in het Lauwersmeergebied verder ontwikkeld.

In april zijn 10.000 zeeforel broedjes uitgezet in het Lieversche Diep, Groote Diep en Oostervoortsche Diep. In het Lauwersmeer zijn ten behoeve van sportvissers 1.000 volwassen forellen uitgezet. Verder is een uitgebreide monitoring gestart van o.a. waterkwaliteit, macrofauna en visstand.

Haaien en roggen terug in de Noordzee!


Van de 17 soorten haaien en roggen die voorkomen in de Noordzee, vangen sportvissers in Nederland vooral de gevlekte gladde haai. Sporadisch komen ook ruwe haai, hondshaai en pijlstaartrog voor in de vangsten. Sportvisserij Nederland doet onderzoek naar het voorkomen van de haaien en roggen in de Noordzee.


Haaien in de Noordzee worden voorzien van een satellietzender om onderzoek te doen


Dit gebeurt in samenwerking met Wageningen Marine Research (WMR), het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), de Dutch Shark Society en Blue Linked en wordt financieel gesteund door het Wereld Natuur Fonds, LIFE IP en Rijkswaterstaat. Het doel is de kennis over haaien en roggen te vergroten. Gekeken wordt welke maatregelen nodig zijn om het bestand aan haaien en roggen te verbeteren. 

Gepleit wordt voor een terugzetverplichting van alle haaien, omdat zij zeldzaam zijn. Van 11 tot en met 13 juli vond de achtste editie van het haaienevenement Sharkatag plaats. Sharkatag draagt bij aan onderzoek naar de verspreiding, migratie en voortplanting van de haaienpopulatie in de Noordzee.

De eerste dag werd gevist met 70 relaties van Sportvisserij Nederland uit de politiek, bestuurlijk Nederland en maatschappelijke organisaties. De andere twee dagen visten 250 sportvissers op tien verschillende charterboten. In totaal zijn 191 haaien en vijf roggen gevangen en teruggezet.

Negen haaien zijn gezenderd voor onderzoek, acht van hen met een Vemco-zender. De andere haai was groot genoeg voor het aanbrengen van een satellietzender. Voor het evenement was veel media-aandacht, zo deden onder meer Vroege Vogels, NOS-jeugdjournaal, Omroep Zeeland en bladen als Trouw en Provinciale Zeeuwse Courant verslag van Sharkatag.

Uitzet elften


In de Rijn bij Keulen zijn in 2019 wederom vrij zwemmende larven van de elft uitgezet om de populatie te herstellen. Sportvisserij Nederland droeg hier financieel aan bij.

Daarnaast werden door middel van geluidsopnames mogelijke paaiplaatsen geregistreerd. Het paaien van de elft gebeurt aan het wateroppervlak, wordt ook wel ‘rakken’ genoemd en is duidelijk te horen. Er worden inmiddels elften teruggevangen.


In de Rijn werden duizenden larven van de elft uitgezet.


Samen met de Universiteit van Landau en een Franse stagiaire is een onderzoek gestart naar de herkomst van de teruggevangen kleine elften.

Terugkeer van de steur


Er wordt al enige jaren gewerkt aan de terugkeer van de steur in de Rijn. De resultaten van de eerste experimentele uitzettingen in 2012 en 2015 van gezenderde steuren zijn gunstig.

Door Sportvisserij Nederland verzamelde data tonen aan dat deze dieren de Noordzee bereikten via de haven van Rotterdam. In 2019 werd vier ton van het afgeronde project Droomfonds Haringvliet, gefinancierd door de Postcode Loterij, gereserveerd voor toekomstige uitzet van steuren in de Rijn.

Deze steuren komen uit een Franse kwekerij aan de Gironde. Een medewerker van Sportvisserij Nederland doet promotieonderzoek naar de mogelijkheden voor het herstel van de steur in de Nederlandse wateren.

Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.