Actieplan Europese steur

2824
14 dec 2020

Om de Europese steur voor uitsterven te behoeden, is op 23 oktober een actieplan voor het herstel van de vis in de Rijn gelanceerd. Sportvisserij Nederland ontwikkelde het plan de afgelopen jaren samen met Wereld Natuur Fonds en ARK Natuurontwikkeling en heeft goede hoop op een terugkeer van de iconische soort.

Daar waar het in de Nederlandse rivieren – waaronder de Rijn – ooit wemelde van de steuren, ging deze vissoort de laatste decennia door overbevissing, vervuild water en het kanaliseren van de rivieren steeds verder achteruit. In Nederland is de steur ondertussen uitgestorven en in Europa wordt hij ernstig in zijn voortbestaan bedreigd.

Herstelkansen 

Ter voorbereiding op het plan is de Rijn onderzocht op kansen voor een zelfredzame populatie steuren, zoals de invloed van klimaatverandering, de waterkwaliteit en exoten. Daaruit bleek dat er alleen enkele ‘oranje’ aandachtspunten zijn. Daar willen de initiatiefnemers de komende jaren aan werken. Dat de Rijn als herintroductiegebied is gekozen, is omdat die rivier centraal gelegen is in Europa en omdat er bijna geen vervuiling meer is. Bovendien zijn de Nieuwe-Waterweg en het Haringvliet inmiddels weer enigszins bereikbaar voor trekvissen en is de Rijn weer grotendeels optrekbaar, waardoor steuren in voldoende mate mogelijke paaigronden kunnen bereiken.

Formele herintroductie 

Nu het actieplan er is, willen de natuurorganisaties samen met de overheid en stakeholders toewerken naar de formele herintroductie van de steur. Betrokken partijen gaan onder meer de haalbaarheid beoordelen en de eventuele risico’s van uitzettingen onderzoeken. Daarna volgt een besluit door de minister van LNV over een officiële herintroductie in de Beneden-Rijn. Einddoel is dat de vis weer in de Nederlandse rivieren rondzwemt en zo Europees voor uitsterven wordt behoed. Nieuwsgierig geworden? Kijk voor meer informatie op Ark.eu/steuractieplan.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.