Soepel verlopen Ledenvergadering - verslag en terugkijken (video)

2890
05 okt 2021

Op 2 oktober vond de jaarvergadering van Sportvisserij Nederland plaats. Vanwege corona was de vergadering naar het najaar verplaatst en was het aantal deelnemers helaas nog beperkt. Belangstellenden konden de vergadering thuis via een live stream volgen. Alle voorstellen van het bestuur werden aangenomen en met de leden werd uitvoerig gesproken over de toekomstige ontwikkeling van de hengelsportorganisatie.

Hieronder is de hele vergadering terug te kijken. De vergadering zelf begint na 51:40:

Het verslag lees je door onder de video.
Instemming

 
Het jaarverslag en de jaarrekening 2020 van Sportvisserij Nederland konden op instemming van de leden rekenen. Ook het jaarplan 2021 en het beleid voor 2022 en 2023, evenals de bijbehorende begrotingen werden goedgekeurd.

Organisatie ontwikkeling

 
Uitvoerig werd stilgestaan bij het advies van de externe adviseurs -Marjan Olfers en Jan Has (pdf)- over het verbeteren en toekomstbestendig maken van de hengelsportorganisatie.
 
Het bestuur gaf aan zo snel mogelijk te willen starten met het stroomlijnen en uniformeren van regelingen en procedures bij de zeven federaties en Sportvisserij Nederland. Tevens stelde het bestuur voor om begin volgend jaar een voorstel ter besluitvorming aan de leden voor te leggen om te komen tot een nieuwe, onafhankelijke bestuursstructuur voor Sportvisserij Nederland, die voldoet aan de 
Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen.
 
Een aantal federaties gaf aan graag een stap verder te willen gaan en te willen starten om de mogelijkheden en voordelen van een fusie van de federaties met Sportvisserij Nederland tot een nieuwe koepelorganisatie te verkennen. Hiermee zou ook dit scenario kunnen worden verduidelijkt en een eventuele tijdslijn voor besluitvorming kunnen worden ingezet. Uiteindelijk werd over dit laatste geen besluit genomen.

Gouden erespeld Peter Paul Blommers

 
Vice voorzitter en bestuurslid Communicatie Peter Paul Blommers -vanaf juni 2011- was vanwege zijn maximale zittingstermijn niet herkiesbaar. Hij werd toegesproken door de voorzitter en directeur en geprezen om zijn bestuurlijke visie, besturen op hoofdlijnen en daadkracht. Mede dankzij zijn inzet is het huidige communicatiebeleid, samenwerken met andere sectoren en de aansluiting bij NOC*NSF tot stand gekomen.


Peter Paul Blommers tijdens zijn afscheidsspeech

Ook speelde hij een belangrijke rol bij de vernieuwing van de wedstrijdvisserij (het beleidsplan ‘Als Team naar de Top’). Hiermee is het wedstrijdvissen in teams, de ontwikkeling van coaching, de organisatie van WK’s in Nederland, diverse Nederlandse wereldkampioenen en het Topsportgala de afgelopen jaren gerealiseerd.

Peter Paul Blommers kreeg voor zijn landelijke verdiensten de gouden erespeld uitgereikt -de hoogste onderscheiding van Sportvisserij Nederland.

Benoeming nieuwe bestuursleden

 
Als nieuw bestuurslid Communicatie voor een periode van drie jaar werd benoemd Guido Camps uit Zeist. Hij heeft een brede bestuurlijke ervaring, is kundig op het werkgebied en ziet het combineren van natuurgebruik en dierenwelzijn als zijn uitdaging.


Guido Camps

Voorts werden de zeven door de federaties voorgedragen kandidaten benoemd voor een zittingstermijn van één jaar. Nieuw is Arie Gramsma uit Limburg, die Cornel van Schayck opvolgt. Cornel werd door de voorzitter voor haar bijdragen de afgelopen drie jaar bedankt.
Gerelateerde berichten
02 okt 2021 Terugkijken: Ledenvergadering Sportvisserij Nederland 2021 6355 Op zaterdag 2 oktober vond van 10.30 – 14.30 uur de jaarlijkse algemene ledenvergadering van Sportvisserij Nederland plaats in congrescentrum Papendal nabij Arnhem. Deze vergadering was vanwege corona verschoven van 5 juni naar 2 oktober. 21 sep 2021 Specialistenorganisatie SNB wordt VNR 2632 De Snoekstudiegroep Nederland België (SNB) heet vanaf 1 januari 2022 Vereniging Nederlandse Roofvissers (VNR), dé belangenvereniging voor de Nederlandse roofvisser. Dat is besloten tijdens de extra algemene ledenvergadering op 11 september jl. De naamsverandering is één van de maatregelen die wordt genomen om de vereniging toekomstbestendiger te maken. 18 jun 2021 Versterking sportvisserij organisatie: praat mee! 2125 Twee jaar geleden, in 2019, heeft het bestuur van Sportvisserij Nederland opdracht gegeven aan twee externe adviseurs om mogelijkheden aan te geven hoe de hengelsportorganisatie -met name de ondersteunende organisaties Sportvisserij Nederland en de federaties- toekomstbestendig, meer slagvaardig, daadkrachtig en efficiënter te maken. 24 jul 2015 Nieuw beleidsplan Wedstrijden 5719 Het wedstrijdbeleidsplan van Sportvisserij Nederland (‘Vanuit een brede basis naar de top’) loopt tot eind 2015. Om bij de start van 2016 een nieuw, breed gedragen plan operationeel te hebben, heeft Sportvisserij Nederland in samenwerking met allerlei partners twee jaar lang gewerkt aan nieuw wedstrijdbeleid. 06 dec 2012 Aansluiting sportvisserij bij NOC*NSF 13713 De leden sportbonden van het NOC*NSF hebben op 20 november unaniem besloten dat Sportvisserij Nederland vanaf 2013 volwaardig lid is van het NOC*NSF. Naast de samenwerking met partners in de recreatie- en natuursector, maakt de sportvisserij met deze aansluiting ook deel uit van de sportwereld.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.