Visionair no. 63 is uit!

1683
31 mrt 2022

Visionair nummer 63 is alweer uit. Het eerste nummer van 2022 staat weer vol met interessante artikelen over onder meer visconsumptie en gezondheidsrisico's, de ecologische kwaliteit van de Maas, Sportvisserij Loodvrij, de Westerwoldse Aa, diadrome trekvissen in het Haringvliet en broedkamer Marker Wadden.


Dankzij het creatief knutselen met moleculen is ons leven een stuk comfortabeler geworden, zo erkent hoofdredacteur Marco Kraal in zijn voorwoord. Van onverwoestbaar verpakkingsmateriaal, gewasbeschermingsmiddelen, medicijnen tot aan lekkere luchtjes toe: het merendeel van wat we dagelijks aan producten gebruiken, hebben we aan de chemie te danken. Maar er 'kleven' ook serieuze gevaren aan.


PFAS bedreigt visconsumptie

Monitoring in Nederland, Vlaanderen en Scandinavië laat zien dat fluorhoudende PFAS-stoffen zich ophopen in vissen. Vooral perfluoroctaansulfonaat (PFOS) springt eruit. De PFOS-gehaltes in zoetwatervis overschrijden op veel meetlocaties de grenswaarde voor humane consumptie van vis. Wat betekent dit voor het consumeren van (zelfgevangen) vis?In de fuik gezwommen

Vanaf de veerpont uit Den Helder kun je op heldere dagen de rij palen zien die aan de uiterste zuidpunt van Texel een fuiknet ophouden. Als je de pont vroeg in de ochtend neemt, heb je kans daar ook de kleine houten vlet te zien, waarmee al sinds de jaren zestig van de vorige eeuw de fuik op deze locatie wordt geleegd.Werken aan de Maas

Hoewel de afgelopen jaren hard is gewerkt aan het verbeteren van de ecologische kwaliteit van de Maas, is de huidige toestand voor macrofauna en vis er nog niet op orde. De beperkte beschikbaarheid van stromend habitat en de migratiemogelijkheden voor vis spelen een hoofdrol. Om de ecologische kwaliteit de komende jaren te verbeteren, kreeg een consortium van ecologische bureaus de opdracht van Rijkswaterstaat om aanvullende maatregelen te formuleren.Nederland onder water: unieke onderwaterfilm in première

Na zo’n vijfhonderd draaidagen, verspreid over de afgelopen twee jaar, is de documentaire Nederland Onder Water gereed. Maker Arthur de Bruin hoopt met zijn film mensen ‘om’ te krijgen voor onze ongekende natuur ónder de waterspiegel.Sportvisserij Loodvrij: drie jaar Green Deal

Drie jaar lang werkten Sportvisserij Nederland, Dibevo, Natuurmonumenten, de Unie van Waterschappen en de Rijksoverheid met de Green Deal aan het terugdringen van het loodgebruik in de hengelsport. Daarmee is het nu de hoogste tijd om de balans op te maken.De visser en de dood

Het is geen leuke boodschap, maar het moet toch worden gezegd: vissen is een gevaarlijke bezigheid die bovenmatig vaak slachtoffers eist – tot dodelijke aan toe. Dat wordt ook beschreven in oud-Hollandse literatuur.Van Drenthe naar Dollard: Westerwoldse Aa weer optrekbaar voor vissen

Dertig jaar geleden was de Westerwoldse Aa een rechtgetrokken watergang vol met obstakels die de vistrek belemmerden. Na een flinke opknapbeurt is het oorspronkelijke beeksysteem nu weer vanaf zee tot bijna aan de bron vrij optrekbaar voor vis – een unieke situatie in Nederland.Kronieken van de Surf

Verplicht leesvoer voor water- en natuurbeheerders: wie écht wat wil leren over het beheer van een karperwater en het opkrikken van natuurwaarden - of andersom - moet Kronieken van de Surf lezen. In Visionair doen we alvast een boekje open.Gezenderd door de Kier

Telemetrische onderzoek naar de migratie van diadrome trekvissen in het Haringvliet. Sinds eind jaren negentig doet Rijkswaterstaat onderzoek naar de migratie van trekvissen met behulp van NEDAP-telemetrie. Deze techniek is bijzonder geschikt voor het bestuderen van de migratie van sterke zwemmers in de grote rivieren en het benedenrivierengebied.Broedkamer Marker Wadden

De nieuwe eilandengroep Marker Wadden heeft een grote potentie als paai- en opgroeigebied voor vis, maar tegelijkertijd is de hoeveelheid jonge vis in het Markermeer de afgelopen jaren sterk gedaald. Opvallend is dat de snoekbaarsvangsten juist sterk toenemen. Hoe is dit te verklaren en wat betekent dat voor de toekomstige visstand in het Markermeer?Zijlijnen

Zonnebaarzen vormen een bedreiging voor inheemse amfibieën en insecten. Voedsel voor aallarven, onderzoek door Japanse wetenschappers over wat larven eten. En tenslotte een artikel met de titel 'Verslaafde vissen', de bonefish in het kustwater van Florida wordt bedreigd door medicijnresten.
Abonnement VISionair

VISionair is hét vakblad over vis, visserij en visstandbeheer. Het kwartaalblad wordt uitgegeven door Sportvisserij Nederland, de belangenorganisatie van de bijna twee miljoen sportvissers in ons land.

Visionair is geen hengelsportmagazine, maar een toegankelijk vakblad over de biologie en het beheer van vissen. Een belangrijk deel van de artikelen wordt geschreven door visdeskundigen werkzaam bij universiteiten en onderzoeksinstellingen. Naast de inhoud van de artikelen is er veel aandacht besteed aan de lay out, waardoor de vaak prachtige foto's de lezer nog dichter bij de ongrijpbare onderwaterwereld brengen. Visionair verschijnt vier keer per jaar.

-> Klik hier voor een abonnement

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.