Samenwerkingsovereenkomst Sportvisserij Loodvrij 2022-2024

2964
18 jul 2022

Sportvisserij Nederland, de Unie van Waterschappen en de Rijksoverheid hebben onlangs de Samenwerkingsovereenkomst Sportvisserij Loodvrij 2022-2024 ondertekend. Daarmee krijgt de Green Deal Sportvisserij Loodvrij een vervolg en wordt de komende jaren verder gewerkt aan het terugdringen van loodgebruik in de sportvisserij.

De samenwerkingsovereenkomst heeft hetzelfde doel als de Green Deal Sportvisserij Loodvrij, waar van 2018 t/m 2021 aan is gewerkt: een volledig loodvrije sportvisserij in 2027. De focus ligt hierbij op het voortzetten van de bewustwordingscampagne van de gevolgen van loodgebruik voor mens en milieu. Daarnaast wordt ingezet op maatregelen op Europees niveau om het gebruik van vislood verder terug te dringen.

Klik hier voor de volledige Samenwerkingsovereenkomst Sportvisserij Loodvrij 2022-2024 (PDF).


Joop Bongers (r) - directeur Sportvisserij Nederland - en Sander Mager (Unie van Waterschappen) ondertekenen de Samenwerkingsovereenkomst Sportvisserij Loodvrij 2022-2024.

Bewustwording bij sportvissers

Lood is een zwaar metaal, schadelijk voor het watermilieu en leidt o.a. tot loodvergiftiging bij watervogels. Ook voor mensen kleven ernstige en directe gezondheidsrisico’s aan het gebruik en verwerken van lood. Sportvissers komen in contact met lood via de huid, maar ook via de slijmvliezen (bij het dichtbijten van loodhageltjes) of via de luchtwegen (zodra lood wordt gesmolten en gegoten). Bij het gieten van lood komen schadelijke looddampen vrij die onbedoeld kunnen worden ingeademd of kunnen neerslaan in de omgeving. Sportvisserij Nederland, de Unie van Waterschappen en de ministeries van LNV, VWS en I&W zetten daarom in op de transitie naar milieuvriendelijke alternatieven.


Op steeds meer locaties in Nederland worden pilotgebieden voor het loodvrij vissen gestart - zoals hier in recreatiegebied Madestein in Den Haag. 

Europees loodverbod

Het European Chemical Agency (ECHA) heeft in 2021 op verzoek van de Europese Commissie een restrictievoorstel uitgewerkt over lood en loodverbindingen in munitie voor outdoorschieten (de jacht) en in visgerei (de sportvisserij). ECHA adviseert om de verkoop en het gebruik van vislood binnen 3 tot 5 jaar – afhankelijk van het gewicht - aan banden te leggen. Met dit advies is een traject gestart om te komen tot een mogelijk Europees verbod op vislood. De partijen die deze samenwerkingsovereenkomst hebben gesloten, steunen dit traject. Begin In 2023 wordt een besluit over het voorstel van ECHA door de Europese Commissie verwacht.

Sportvisserij Nederland zit het periodiek overleg van de deelnemende partijen aan de Samenwerkingsovereenkomst Sportvisserij Loodvrij 2022-2024 voor, draagt de zorg voor het secretariaat en roept sportvissers op om zo snel mogelijk werk te maken van een loodvrije sportvisserij.Meer informatie over loodvrij vissen en deze samenwerkingsovereenkomst vind je op www.sportvisserijloodvrij.nl.

Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.