Geen jaarronde zegenvisserij Benedenrivierengebied

2571
28 jul 2022

In het Benedenrivierengebied mag niet jaarrond met de zegen worden gevist. De voorzieningenrechter van de rechtbank in Den Haag heeft de eisen van beroepsvissers Klop en Koman om in dit gebied het hele jaar de zegenvisserij uit te kunnen oefenen afgewezen na bezwaren van Sportvisserij Nederland en Sportvisserij Zuidwest Nederland.

De zegenvisserij is een beroepsmatige vorm van bevissing waarbij een groot fijnmazig net wordt rondgevaren en daarna wordt binnengehaald. Deze manier van vissen wordt al decennialang in het Benedenrivierengebied uitgeoefend en richt zich met name op brasem, voorn en kolblei (pootvis die elders wordt uitgezet) en op snoekbaars (consumptievis). Van oudsher vindt deze visserij alleen in het winterhalfjaar plaats (oktober tot en met maart). Sinds de visserij op paling niet meer mogelijk is vanwege giftige dioxines (2011), zoeken de beroepsvissers naar nieuwe vormen van inkomsten. Een uitbreiding van de zegenvisserij naar de zomer zou hen dan ook goed uitkomen.

Bepaling eruit en er weer in

Vanaf eind jaren ’80 tot 2010 stond in de schriftelijke toestemmingen die de Staat aan de beroepsvissers uitgaf altijd de bepaling dat de zegenvisserij alleen plaats mocht vinden van 1 oktober tot en met 31 maart. Vanaf 2010 is deze bepaling uit de toestemmingen gehaald. Dit omdat het idee was dat afspraken over de visserij vanaf dat moment in een visplan zouden worden opgenomen. Beroepsvisser Klop heeft echter nooit deelgenomen aan de visstandbeheercommissie (VBC) die het visplan op zou stellen en inhoudelijke afspraken over de zegenvisserij zijn er nooit gemaakt. Om die reden heeft de Staat vorig jaar in de zegentoestemmingen weer de bepaling opgenomen dat deze alleen plaats mag vinden van 1 oktober tot en met 31 maart. De beroepsvissers hebben hier eerst bezwaar tegen aangetekend bij de Kamer voor de Binnenvisserij en daarna in de vorm van een spoed kortgeding bij de rechtbank in Den Haag geëist dat zij jaarrond met de zegen mogen vissen.

Uitbreiding onacceptabel

Namens Sportvisserij Zuidwest Nederland hebben de juristen van Sportvisserij Nederland in een uitgebreid schriftelijk betoog en ter zitting aangegeven deze uitbreiding onacceptabel te vinden. De zegenvisserij heeft van oudsher altijd ’s winters plaatsgevonden, leidt ’s zomers tot meer sterfte, kan nadelig zijn voor de visstand, beperkt sportvissers en is een inbreuk op het door Sportvisserij Zuidwest Nederland gehuurde schubvis-visrecht. De rechter ging mee in deze verweren en heeft de vordering afgewezen. Ook de Kamer voor de Binnenvisserij heeft de bezwaren van de beroepsvissers naast zich neergelegd. Dit betekent dat de situatie in het Benedenrivierengebied stabieler lijkt dan de afgelopen jaren: de zegenvisserij op baars en snoek is niet meer toegestaan en er komt ook geen uitbreiding naar een jaarronde zegenvisserij.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.