Tom Buijse ingewijd tot bijzonder hoogleraar zoetwatervisecologie

2609
20 jan 2023

Sinds 2020 kent Nederland, mede dankzij Sportvisserij Nederland, een buitengewoon hoogleraar zoetwatervis ecologie. De officiële aanvaarding van het ambt door Tom Buijse vond donderdag 19 januari jl. in een bomvolle aula van de Universiteit van Wageningen plaats.

Dat lijkt een beetje mosterd na de maaltijd, maar het is gebruikelijk dat een professor in een bepaald vakgebied deze benoeming pas officieel aanvaardt wanneer hij of zij al een tijd aan het werk is.

Maar dat maakte de gebeurtenis niet minder bijzonder, want Nederland heeft hiermee een echte zoetwatervis professor die bij de Universiteit van Wageningen, samen met een team wetenschappers, werkt aan het behoud en herstel van zoetwatervissen.De aandacht hierbij ligt vooral op de leefomgeving van vissen. Denk aan het herstel van migratiemogelijkheden, het verbeteren van paai- en opgroeimogelijkheden, maar ook aan het breed delen van kennis over de wondere wereld onder water.

Sportvisserij


De nieuwe leerstoel voor Tom Buijse was een initiatief van Sportvisserij Nederland. Dat is logisch want sportvissers en de wetenschap kunnen veel voor elkaar betekenen. Tijdens zijn oratie, zoals een rede in de wetenschap wordt genoemd, werd dit door de professor meerdere keren benadrukt.

Zo wees hij op de ruim een miljoen sportvissers die als een fijnmazig waarnemingsnetwerk kunnen functioneren. De sportvisserij als oren en ogen aan de waterkant dus, gemotiveerde mensen die het bewustzijn van watersystemen en zoetwaterecologie het beste kunnen verspreiden. Ook benadrukte hij in zijn rede het grote sociaal-maatschappelijke belang van de sportvisserij.

Promotie onderzoeken


Op deze avond stond Tom Buijse ook uitgebreid stil bij het werk van Niels Brevé en Twan Stoffers. Niels werkt bij Sportvisserij Nederland als projectleider op de afdeling Onderzoek en Advisering van Sportvisserij Nederland en doet bij de Universiteit van Wageningen tegelijkertijd een promotieonderzoek naar de mogelijke terugkeer van de steur in onze rivieren. En daar zijn we in Bilthoven trots op.

Een promotie onderzoek, wat onder de vleugels van deze bijzondere hoogleraar inmiddels is afgerond, betreft het onderzoek van Twan Stoffers naar het belang van uiterwaarden voor vissoorten als winde, roofblei, sneep, kopvoorn, barbeel, serpeling en alver.Hart voor zoetwatervissen


De nieuwe hoogleraar ziet de vele sportvissers in ons land als ideale ambassadeurs voor het verzamelen en verspreiden van ecologische informatie. Tegelijkertijd ontstaan er door dit nieuwe vakgebied diverse stageplekken en onderzoeksprojecten. Tom Buijse is er tenslotte van overtuigd dat de leerstoel zoetwatervisecologie een nieuwe lichting wetenschappers met een hart voor zoetwatervissen voort zal brengen.


De oratie van Prof. Dr. Ir Tom Buijse is terug te luisteren via: Wageningen University and Research Media Library

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.