VISionair no. 69 is uit

1405
30 okt 2023

VISioniar no. 69 staat weer vol met interessante artikel over het IJsselmeer, snoekbaars, paling, gezonde vis, droogte en nog veel meer!

Voorwoord: Appelstroop

Hoewel ik alle vissen liefheb, heeft de snoekbaars een streepje voor. Als knulletje die net kon lezen vrat ik de boeken van Jan Schreiner. Voor wie de nestor van de sportvisserij niet kent: Jan Schreiner was van huis uit journalist en schreef in zijn leven 50 boeken en duizenden artikelen over zijn geliefde bezigheid. In veel van zijn pakkende verhalen speelde de snoekbaars een hoofdrol.STIJ adviseert minder ambtelijke bemoeienis met de visserij

Stichting Transitie IJsselmeer (STIJ) is onlangs gestopt, maar met de resultaten van acht jaar overleg en onderzoek kan een nieuw beheer van de IJsselmeervisserij worden ingericht. Het onderling vertrouwen is groot.
“Het is voor het eerst dat we met alle partijen veel meer op basis van feiten het gesprek voeren.”Wie het kleine niet eert ; Duurzame vis loont

Bart van Olphen is de mede-oprichter van het duurzame vismerk Fish Tales. Het merk werkt met kleinschalige visserijen die de visstand gezond en in tact houden. Daarmee biedt Fish Tales de consument een duurzaam alternatief aan verse vis en conservenvis.Snoekbaars in de groei

De vangsten van snoekbaars in de commerciële visserij in het IJsselmeergebied zijn de afgelopen jaren flink toegenomen. Voornamelijk in het Markermeer. In tegenstelling tot het Markermeer is het snoekbaarsbestand in het IJsselmeer in recente jaren echter niet structureel toegenomen. In het kader van de draagkracht van het IJsselmeer-Markermeer is onderzoek gedaan naar het verschil tussen beide meren in het snoekbaarsbestand.De wetenschap achter de visquota

De Internationale Raad voor Onderzoek der Zee, ICES, heeft deze zomer een relatief optimistisch advies gegeven over de hoeveelheden vis die volgend jaar in de Noordzee mogen worden gevangen. Via het duurzame beheer van de bestanden van zeebaars raakt dit advies ook de sportvisserij. Visserijbioloog Thomas Brunel legt uit hoe de ICES-adviezen tot stand komen.Paling in het land, glasaal in de mand

Ieder voorjaar trekken glasalen vanaf de Waddenzee onze binnenwateren op, meestal met een piek in april. Een goede manier om het aanbod van glasaal langs de Nederlandse kust in kaart te brengen is via het gebruik van glasaalcollectoren.Zilver in zee

Voor een onderwaterfotograaf is lichtinval buitengewoon belangrijk. Het is meestal de bepalende factor voor het maken van een goede plaat. Toch zijn er momenten wanneer het licht je tegen kan werken, bijvoorbeeld wanneer je zo’n zilverkleurige zeebaars wilt fotograferen.Gezonde vis, gezonde stad

Beheer van stadswateren is een vak apart. Sportvisserij Groningen Drenthe helpt door middel van een cursus, ambtenaren van de gemeente Groningen bij het schoon en gevarieerd houden van de wateren in hun stad: “Ik had niet veel met vissen. Dat is nu wel veranderd.”Hordelopen voor vissen: zoektocht naar vistrappen

Wereldwijd zijn sinds 1970 de visgemeenschappen in het zoetwater met 83 procent afgenomen. Deze afname heeft verschillende
oorzaken, variërend van een verslechterde waterkwaliteit tot overbevissing. Een van de belangrijkste oorzaken zijn migratiebarrières. Via het aanleggen van vispassages kan dit probleem deels worden opgelost. Tenminste als de passage goed werkt en de vissen de passage kunnen vinden.Sponzen in het belang van vis, natuur en mens

Wat doe je als wateren steeds vaker opwarmen, stilvallen en droogvallen? Om dit efficiënt aan te pakken is het noodzakelijk veel breder te kijken dan alleen naar het zichtbare water. RAVON maakte hierover een korte film en geeft in Visionair een toelichting op de oorzaken, gevolgen en handelingsperspectief. We moeten terug naar de  basis: Nederland Sponsland.Migratie zoetwatervis Noordzeekanaal

Zoetwatervissen hebben in het Noordzeekanaal weinig paaihabitat. Het water is brak, diep en heeft weinig (onder)waterplanten. Waarschijnlijk dient het kanaal vooral als foerageer- en overwinteringsgebied. Geschikt paaigebied bevindt zich vooral in de aangetakte polder- en boezemwateren. Tussen 2019 en 2021 is met telemetrie onderzocht of en hoe zoetwatervissen in het Noordzeekanaal gebruik maken van de aangelegde vispassages.Vissen met hulp

Over honden, paarden en vogels

Vissen als tijdverdrijf is een sociale aangelegenheid. Zelfs als het stil is aan de waterkant. Iedereen turend naar de dobber, is er toch een vorm van interactie. Zodra iemand zijn hengel ophaalt, zijn de meeste ogen daarop gericht. En even helpen met het uit het water
halen van een vis als ander voorbeeld.


Zijlijnen

Gezonde vis in een gezond water; een uitgebreid onderzoek uitgevoerd door het IGB Leibniz-Institute for Freshwater Ecology and Fisheries, en de Humbold Universiteit uit Berlijn over de effecten van habitat herstel. 

Illegaal, ongemeld en ongereguleerd; Volgens de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN (FAO) zijn illegale, ongemelde en ongereguleerde visserijactiviteiten verantwoordelijk voor het verlies van 11 tot 26 miljoen ton vis per jaar, wat naar schatting een economische waarde heeft van 10 tot 23 miljard dollar.

Effect van sportvisserij op vismigratie; Literatuur onderzoek.

Bron: Visionair no. 69, september 2023


VISionair abonnement

Lees het allemaal in Visionair 69, oktober 2023! -> Nog geen abonnement? Klik hier!

Er zijn geen gerelateerde berichten.
Labels

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.