Samen op weg naar één nieuwe sportvisserijorganisatie!

4327
08 mrt 2024

Tijdens de extra Algemene Ledenvergadering van Sportvisserij Nederland op donderdag 7 maart is unaniem en met veel enthousiasme besloten om een slagvaardige en toekomstbestendige organisatie te gaan vormen. Vanuit alle lagen van de organisatie (landelijk, regionaal via federaties en lokaal door verenigingen) is belangrijke input geleverd om tot dit proces te komen.

In waarschijnlijk een van de kortste ledenvergaderingen in de geschiedenis van de georganiseerde sportvisserij, werd het voorstel om tot een organisatie te komen zonder vragen of tegenstem aangenomen. Een organisatie die op een krachtige en efficiënte manier de belangen van sportvissers én de visstand gaat behartigen.

Dit betekent dat de zeven federaties, Sportvisserij Nederland, de Vertegenwoordiging Sportvissers en de specialistenorganisaties er samen met verenigingen naar streven om binnen twee jaar een volledig nieuwe organisatie te zullen gaan neerzetten.

Samen

Dit unieke besluit is het resultaat van een zeer intensief proces. Een belangrijk onderdeel hiervan waren de talrijke gesprekken met zowel bestuurders als medewerkers van federaties, hengelsportverenigingen en Sportvisserij Nederland. Door telkens met open vizier met elkaar het gesprek aan te gaan ontstond begrip voor elkaars verschillen en beweegredenen. Het resultaat mag er zijn.

Uitwerking

De streefdatum waarop de eenwording moet worden voltooid is 1 januari 2026. Besluitvorming vindt dan normaal gesproken plaats tijdens de ALV in 2025. Niets is echter in beton gegoten; begrip en draagvlak bij betrokkenen zijn cruciaal en zeer gewenst.

Om dit proces goed te laten verlopen is een transitieteam gevormd. Dit team bestaat uit Anton Maas (Sportvisserij Zuidwest Nederland), Frank Bosman (Sportvisserij Midden Nederland), Graham Johnstone (Sportvisserij MidWest Nederland), Jan Kamman (Sportvisserij Nederland) en Rosetta Kooistra (Sportvisserij Nederland). Dit team heeft de nodige expertise en ervaring op het gebied van fusies en kent de achterban goed.

Eventuele vragen over dit onderwerp kunnen worden verstuurd naar info@sportvisserijnederland.nl

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.