VISpas 2023: 2,5% groei

3695
12 mrt 2024

In 2023 gaf Sportvisserij Nederland bijna 690.000 VISpassen uit. Dit betekent dat het aantal sportvissers dat lid is van een hengelsportvereniging die bij de landelijke koepel is aangesloten met bijna 18.000 steeg ten opzichte van 2022. De trend dat veel bij NOC*NSF aangesloten sportbonden hun ledenaantal jaarlijks zien afnemen, is dus niet van toepassing op Sportvisserij Nederland.

Vorig jaar noteerden de 709 bij Sportvisserij Nederland aangesloten hengelsportverenigingen een groei in ledenaantal van 17.634 mensen. Daarmee komt het aantal VISpashouders in 2023 op 683.545. Na de explosieve groei tijdens de coronajaren stabiliseert de aanwas in eigen land nu enigszins en komt de stijging van de ledenaanwas grotendeels op het conto van Duitse sportvissers. Die groep groeide vorig jaar met 15.914 en bereikte zo een historisch hoogtepunt van 100.324 (wat bijna een verdubbeling is ten opzichte van 2016).

Toename van Duitse leden en de rol van fishinginholland.nl

Dit houdt in dat vorig jaar van iedere honderd leden er vijftien de Duitse nationaliteit hadden. Met name hengelsportverenigingen die zijn aangesloten bij Sportvisserij Limburg en Hengelsport Federatie Midden Nederland profiteerden van deze groei: hun VISpas-verkopen stegen met respectievelijk 9 en 5%.

De groei van het aantal Duitse leden is voor een belangrijk deel te danken aan fishinginholland.nl. Dit platform voorziet in praktische informatie voor de buitenlandse sportvisser – zo is de website meertalig en beschikbaar in het Duits, Engels, Frans en Pools – en helpt de sportvistoerist op weg in Nederland. Daarmee draagt de hengelsport bij aan het toerisme en zet dit onze sector ook economisch op de kaart.

Groeisprong in nieuwe jeugdleden ondanks uitgegeven JeugdVISpas-verkoop

Een ander interessante ontwikkeling is dat het aantal uitgegeven JeugdVISpassen gelijk is gebleven, maar de jonge aanwas toch aanzienlijk is gegroeid. Van de meer dan 38.000 verkochte VISpassen in deze leeftijdscategorie kunnen er 14.282 worden toegeschreven aan nieuwe jeugdleden.

Dat betekent een toename van ruim 33% ten opzichte van het jaar ervoor. Aangezien het netto resultaat qua JeugdVISpassen gelijk blijft, is de uitstroom dus tegelijkertijd ook aanzienlijk. De komende maanden wordt verder onderzocht of deze sportvissers zijn doorgestroomd naar een reguliere VISpas of zijn gestopt met vissen.
 

Afnemend aantal hengelsportverenigingen ondanks groeiende sportvisserij

Waar het aantal sportvissers sinds de introductie van de VISpas in 2007 jaarlijks stijgt, neemt het aantal hengelsportverenigingen in Nederland ieder jaar af. Zo verdwenen er het afgelopen jaar zeventien verenigingen (tegenover elf in 2022). Daarbij zijn er regionaal grote verschillen zichtbaar.

De grootste daling deed zich de afgelopen jaren met name voor in Limburg, Groningen en Drenthe. Enerzijds omdat vrijwilligers steeds lastiger te vinden zijn, anderzijds omdat – voornamelijk kleine – verenigingen de stap naar het online aanbieden van de VISpas niet maken. Verenigingen die gebruik maken van ledenadministratie service die Sportvisserij Nederland biedt zien hun ledental in de regel wel groeien, mede omdat ze hun leden beter ‘vast’ weten te houden.
Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.