Alles over de karper weten?

7881
25 jan 2008

Altijd al alles over 'de' karper willen weten? Vanaf nu kun je alles over deze bijzondere vissoort lezen in het nieuwe kennisdocument.

Hieronder alvast een samenvatting van het kennisdocument: In dit kennisdocument is een overzicht gegeven van de kennis van de karper, Cyprinus carpio. Deze kennis betreft informatie over de systematiek, herkenning en determinatie, geografische verspreiding, de leefwijze, het voedsel, de voortplanting en de verschillende ontwikkelingsstadia, migratie, specifieke habitat- en milieu-eisen, bedreigingen en beheer. Deze kennis kan bijvoorbeeld bijdragen aan het instandhouden van unieke karperpopulaties, zoals vermeende wilde karperpopulaties. De karper kenmerkt zich door een langgerekt lichaam, dat zijdelings is afgeplat. De rugzijde is meestal olijfgroen, de buikzijde geelachtig. De zijden van de karper vertonen een goudgele glans, met een donkere rand om de schubben. Gekweekte varianten hebben een hogere rug. De schubkarper heeft een volledige beschubbing. De spiegel- en rijenkarper hebben beperkte beschubbing, bij de lederkarper (ook wel 'naaktkarper' genoemd) ontbreken schubben. Tegenwoordig wordt breed aangenomen dat de karper van oorsprong heeft geleefd rond de Kaspische Zee. Vanuit het oorspronkelijke verspreidingsgebied heeft de karper zich in oostelijke en westelijke richting (Donau ca. 9000 jaar geleden) verspreid. Verder in westelijke richting is de karper in de Middeleeuwen verspreid door de mensen (Romeinen en monniken). Mogelijk is er ook sprake geweest van natuurlijke verspreiding van de Donau naar het Rijnstroomgebied, doordat eieren via watervogels daar terecht zijn gekomen. Of de verwilderde karperpopulaties in Nederland hier nakomelingen van zijn, of dat deze populaties zijn ontstaan door in de middeleeuwen uit kloostervijvers ontsnapte karpers is niet duidelijk. Door de goede kweekeigenschappen is de karper over het grootste deel van de wereld verspreid en gecultiveerd: alle continenten m.u.v. de poolgebieden. Omdat de karper een warmteminnende vissoort is, komen vooral de ondiepe stilstaande of langzaam stromende wateren in aanmerking als voorkeursgebied. Ondanks het grote reproducerende vermogen van de karper is het aantal overlevenden in het 0+ stadium meestal gering door predatie en (in Nederland) het klimaat. Het is daarom de vraag of de karper in Nederland succesvol kan overleven zonder uitzettingen. De karper is een omnivoor, met voorkeur voor dierlijke organismen. Meestal begint de karper bij een watertemperatuur van 13 á 14 gr. C. met foerageren. Binnen de sportvisserij geldt de karper als gewaardeerde vissoort. In Nederland vindt vrijwel geen gerichte beroepsvisserij op de karper plaats. De laatste jaren is er in veel wateren in Nederland en omliggende landen onverklaarbare sterfte opgetreden onder karper. Deze treedt vooral op in het voorjaar en een duidelijke ziekteverwekker is nog niet gevonden.

Klik hier voor het Kennisdocument karper (PDF 2,9MB)

Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.