Alles weten over de forel?

10707
21 jan 2008

Lees alles over de beek- en zeeforel in het vandaag verschenen Kennisdocument (pdf).

Een samenvatting: Salmo trutta is een vissoort met twee levenswijzen. De vis kan anadroom zijn; dat wil zeggen de vis brengt het een deel van zijn leven door in zee, maar voor de voortplanting trekt hij de rivier op. De jongen leven de eerste jaren op de beken of riviertjes en trekken na enkele jaren weer naar zee; deze vorm noemen we de zeeforel. Daarnaast kan de soort zijn gehele leven in het zoete water voltooien en blijft, afgezien van lokale migratie, in zijn geboorterivier. Deze vorm noemen we de beekforel. Door zijn migrerende en niet-migrerende leefwijze heeft de forel een grote flexibiliteit. Deze strategieën zijn ontwikkeld om een optimum fitness te bereiken, dat wil zeggen de kansen optimaal benutten om voor nageslacht te zorgen. Het oorspronkelijke verspreidingsgebied van de zeeforel is Europa en delen van Eurazië. In veel landen (waaronder Canada en de V.S.) is de zeeforel geïntroduceerd. In veel landen is de zeeforelpopulatie fors achteruitgegaan of zelfs uitgestorven. De zeeforel is minder kritisch ten aanzien van zijn leefomgeving, daardoor is de soort niet zo sterk achteruitgegaan of zelfs uitgestorven als menige zalmpopulatie. De forel heeft een economische waarde. De zee- en beekforel zijn in de meeste Europese rivieren tussen de 18e en 20e eeuw ernstig achteruitgegaan. De belangrijkste oorzaken daarvoor zijn:
  • vernietiging van paai- en opgroeihabitat,
  • watervervuiling,
  • de grote visserijdruk en
  • het toenemende aantal morfologische ingrepen in de rivier zelf, waaronder migratiebarrières.
Voor herstel en behoud van de beek- en zeeforel is het o.a. belangrijk dat er weer voldoende paai- en opgroeihabitat aanwezig is, migratie van zee naar de paaigronden en omgekeerd goed mogelijk is, er voldoende geleidelijke zoet-zout overgangen zijn en dat de waterkwaliteit voldoet. Het risico op sterfte door vangst moet voldoende klein zijn. Er is brede voorlichting nodig. Aanvullend onderzoek naar de migratiemogelijkheden, habitatonderzoek en genetisch onderzoek is nodig. In het verbeteren en versterken van de
populaties kan de zeeforel meeliften in het kader van zalmherstelprogramma's. Ga naar het Kennisdocument (pdf)
Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.