Acht miljoen voor natuurprojecten, ruimte voor vissers

5664
04 jan 2008

Vrijdag 4 januari 2008 - ROOSENDAAL - Samen met het waterschap Brabantse Delta en de provincie Noord-Brabant gaat Roosendaal acht miljoen investeren in water- en groenprojecten. Dat heeft wethouder Steven Adriaansen gisteren bekendgemaakt.

Bij de bouw van Rosada is de Engebeek verplaatst en verbreed. Nu al is daar een soort natuurgebiedje ontstaan. foto Peter van Trijen/ het fotoburo

De waterlopen in en om Roosendaal moeten zodanig met elkaar worden verbonden, dat aaneengeschakelde zones ontstaan. Dier en plant kunnen daar naar hartenlust groeien en bloeien.

De beekdalen moeten als het ware een groen-blauw lint gaan vormen van zuid naar noord. Ook in het verstedelijkte gebied worden de beekdalen weer voorzien van beplanting.

Uiteindelijk moet het resultaat van alle inspanningen zijn dat de Molenbeek, het Kletterwater, de Rissebeek en de Elderse Turfvaart veel meer leven bevatten (lees: vooral vissen), dat de oevers fraai begroeid zijn (hetgeen landdiertjes en vogels aantrekt) en dat het water schoner is dan het de laatste decennia ooit is geweest.

Roosendaal had voor het voldoen aan de zogeheten provinciale kaderrichtlijn water al twee miljoen gereserveerd. het waterschap legt daar nog eens twee miljoen bij (vooral voor het beheer van het water buiten de bebouwde kom) en de provincie verdubbelt die inspanning tot acht miljoen, is de stellige verwachting van Adriaansen. "Bij de provincie zijn ze zeer te spreken over onze inspanningen. We worden daar geregeld als voorbeeld voor anderen gesteld."

Op het programma staan onder meer het 'vergroenen' of 'ontstenen' van de beekoevers in de stad (op sommige plaatsen, zoals bij De Leede, heeft dat al zijn beslag gekregen). Voorts wordt een aantal beekdalen verbreed - daar waar er ruimte voor is. Ook zal buiten de bebouwde kom worden geïnvesteerd in het aanpalende agrarisch gebied. Daarbij moet worden gedacht aan vormen van landschapsbeheer die gebieden verfraaien. De aanplant van knotwilgen, hakhoutwallen, paddenpoelen en laanbeplantingen moeten het nu nog ogenschijnlijk saaie platteland aantrekkelijk maken, niet alleen voor plant en dier, maar ook voor de mens. Daartoe worden ook wandelpaden aangelegd.

Ecologische verbindingszones, dat is het toverwoord bij dit soort projecten. Dit zijn groen- en waterstroken, waarin bepaalde dier- of plantensoorten van het ene leefgebied naar het andere kunnen 'migreren'. Door zulke zones aan te leggen, krijgt de natuur extra kansen.

Zo verwacht Roosendaal een toename van diersoorten als de karekiet, de ijsvogel en de oeverzwaluw en van planten als de kattenstaart, veenpluis en klokjesgentiaan.

Onderdeel van de besteding van acht miljoen is de verwerving van gronden. In het buitengebied zal daarover met een aantal agrariërs moeten worden onderhandeld, in het stedelijk gebied - Tolberg, Hulsdonk, een stukje van de Westrand, het Kadegebied en delen van Kortendijk - zullen gronden moeten worden gekocht van een veel groter aantal huiseigenaren.

Waar meer vissen zwemmen, zien vissers hun kans. Wethouder Adriaansen kondigt aan dat in de plannen ook ruimte voor vissers zal worden vrijgemaakt. Bron: bndestem.nl

Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.