Vismigratie door de gehele polder Mastenbroek

5599
07 dec 2007

KAMPEN - In het waterrijke landschap van Mastenbroek wordt momenteel een nieuw systeem ontwikkeld om de visstand over de gehele polder te verdelen. In de vele weteringen, kanalen en sloten zwemmen achttien verschillende vissoorten maar hun aantallen zijn niet gelijk over de gehele polder verdeeld.

Voor het oog is er geen verschil in waterstand te zien maar in werkelijkheid is er in de polder een hoogteverschil van ruim een meter. Door middel van enkele tientallen stuwen kan het waterpeil op de gewenste hoogte gebracht worden. Elke stuw regelt een waterverschil van ongeveer dertig centimeter.

Dit vormt echter een onneembare barrière voor de vissen. Op den duur zou op de hoger gelegen watergangen in Mastenbroek vrijwel geen vis meer voorkomen. Overal in de laag gelegen gebieden waar het waterpeil via stuwen geregeld wordt heeft men te maken met dit euvel.

Om die reden wordt zelfs buiten Nederland met argusogen gekeken naar een experiment dat momenteel in Mastenbroek wordt uitgevoerd: de 'vistrap'. Volgens de 44-jarige bedenker Freddy Schutte is het systeem al vanaf mei in werking. Er zijn momenteel al drie vispassages gebouwd en de resultaten zijn hoopvol gevend.

Bij één van de vistrappen is een controle uitgevoerd: binnen een maand overwonnen 360 vissen, variërend in grootte, de hindernis op eigen kracht. De controle vond plaats buiten de vistrek die pas in het vroege voorjaar op gang komt.

Schutte ontwikkelde al eerder een vispassage die bood geen toepassingsmogelijkheden bij de bestaande stuwen in Mastenbroek. Die zijn ongeveer 25 jaar geleden gebouwd van Azobe hout en nu aan vervanging toe. Het hout wordt vervangen door betonnen wandplaten.

Het bracht Schutte op het idee om naast de betonnen wand op korte afstand nog een betonnen plaat te zetten en de ruimte tussen de beide platen op te vullen met zes horizontale dwarsplaten verdeeld over de lengterichting van de stuw met een hoogte verschil tussen elke dwarsplaat van vijf centimeter. Aan de onderzijde van de stuw maakte Schutte een opening waardoor water naar de 'trap' stroomt.

In de eigen werkplaats van waterschap Groot Salland werd het eerste prototype gebouwd en via eigen personeel geplaatst in een wetering aan de Groene steeg.

Het resultaat was boven verwachting. In eerste instantie werden er vier vistrappen gebouwd en de komende jaren komen er nieuwe bij wanneer er weer stuwen vervangen worden, zodat het systeem in de gehele polder Mastenbroek wordt toegepast. Het nieuwe systeem wordt in het hele werkgebied van Waterschap Groot Salland toegepast.

Vanuit heel het land komen verzoeken om informatie binnen, een naburig waterschap wil het systeem overnemen. Het vispasseerbaar maken van stuwen is inmiddels ook opgenomen in de Kader Richtlijn Water (KRW) en het nieuwe peilen plan Mastenbroek. Bron: destentor.nl
Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.