Steeds meer vrijheid voor Veluwse vis

6006
07 nov 2007

VELUWE - De vissen in de Veluwse beken, sprengen en andere wateren gaan een betere toekomst tegemoet. Waterschap Veluwe gaat de komende jaren tientallen voorzieningen in de door haar beheerde wateren toepassen.

In de Veluwse wateren komen circa 35 verschillende vissoorten voor. Het gaat onder meer om de beschermde soorten als vetje, winde, serpeling beekprik, bittervoorn, grote modderkruiper, elrits, kleine modderkruiper, bermpje en de rivierdonderpad. De eerste zeven komen ook op de Rode Lijst voor. De foto toont een modderkruiper. foto Archief/Ron Nagtzaam

Als gevolg daarvan zal vis veel beter van water naar water kunnen trekken. De verwachting is dat de vispopulaties daardoor beter kunnen uitwisselen, robuuster worden en dus beter in stand blijven. Een en ander is vastgelegd in de recent vastgestelde nota 'visbeleid' van het waterschap.

Biologe Rebi Nijboer Van Waterschap Veluwe is overtuigd van het positieve effect van maatregelen als de aanleg van vistrappen, een beter maai- en baggerbeleid bij beken. ,,Onze beken zijn soms ware hindernissen voor vissen die willen trekken. Er zijn vele stuwen en gemalen die niet passeerbaar zijn. Als dat niet kan, kunnen ze ook hun levenscyclus niet voltooien. Veel vissen uit de IJssel en de Randmeren bijvoorbeeld willen in het voorjaar de beken en weteringen optrekken om eieren af te zetten.

De jonge vissen kunnen dan opgroeien in kleine, beschutte wateren. Met het alleen aanleggen van vistrappen zijn we er dan nog niet. In het verleden zijn veel watergangen zo efficiënt mogelijk aangelegd. Het zijn soms rechte strepen water, op sommige plaatsen zelfs betonnen kanalen. Als daar vervolgens ook nog al het groen uit gemaaid wordt, blijft er voor vis nauwelijks beschutting over. Daarom is ons beleid ook om meer doordacht te maaien en beken waar dat kan weer te laten meanderen.''

Ook bij baggeren valt nog winst te behalen: ,,Moeten sloten uitgebaggerd worden, dan moet de bagger worden nagekeken op aanwezigheid van beschermde vissen. Vervolgens kunnen die terug worden gezet.''

Inmiddels is ook gebleken dat de maatregelen effectief zijn. Deze zomer bleek uit onderzoek van Aquaterra Water en Bodem en vrijwilligers van de Hengelsportfederatie Oost-Nederland dat trekkende soorten als de winde en de paling inderdaad gebruik maken van de vispassages.

Rebi Nijboer: ,,Waarom doen we dit. Natuurlijk is er bijvoorbeeld de Kaderrichtlijn Water en de Flora en Faunawet. Die richten zich (onder meer) op de verbetering en bescherming van de waterflora en - fauna. We zijn in zekere zin al verplicht om zorgvuldig ecologisch beheer te voeren. Maar er is natuurlijk meer. Wat is er nu leuker in onze beken ook vis te zien zwemmen. Mensen waarderen dat heel erg. Bij vispassages kun je vis vaak ook heel goed zien. Trouwens een goede visstand heeft positief effect op de helderheid van het water. En laten we niet vergeten dat er ook nog duizenden sportvissers zijn voor wie een goede visstand van belang is.''

Bron: destentor.nl

Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.