Verslag jaarlijkse vergadering Arbeitsgemeinschaft Lachs

4463
17 sep 2007

Op 15 september j.l. hield de Arbeitsgemeinschaft Lachs haar jaarlijkse vergadering. Tijdens de vergadering werden presentaties gegeven door onderzoekers van hun resultaten. Dhr. Nemitz en Ingendahl gaven een voordracht over de overleving van zalm tot smolt in het opgroeigebied.

De tendens is om vissen uit te zetten als ze circa 1 gram wegen en ongeveer 6 centimeter. De overleving is dan het best. De zalmvangsten in o.a. de Sieg van dit jaar zijn beter dan de afgelopen vijf jaar. Ook de resultaten van het transponderonderzoek bij smolts van het afgelopen voorjaar werden kort toegelicht.

De heer Ingendahl bedankte Sportvisserij Nederland voor haar inzet bij dit project. Door de heer Staas werd een voordracht gegeven over de rotary screw trap. Dit ingenieuze apparaat wordt ingezet voor (onder andere) de monitoring van smolts, die stroomafwwaarts trekken. Het apparaat wordt in een smaller deel van de beek geplaatst en de visjes komen in een opslagbekken, waarna ze gemeten kunnen worden. De heer Schneider gaf een overzicht van de projecten in Hessen en Rheinland Pfalz.

Ook de reconditionering van ouderdieren en het vangen en in gevangenschap houden van terugkeerders kwam aan de orde. Deze twee aspecten van het verkrijgen van eieren is erg belangrijk. Het gebruik van deze vissen als ouderdier vergroot de kans, dat de nakomelingen terugkeren naar de rivier van uitzet. Het heeft dus grote voordelen ten opzichte van het jaarlijks uitzetten van eieren of parrs uit bijvoorbeeld Scandinavië of Schotland. Door de heer Jäger werd een overzicht gegeven van de stand van zaken over de bouw van verschillende vistrappen in de Ruhr.

Voor de kwekerij Hasper Talsperre is de bouw van nog eens 2 hallen gepland. Van verschillende andere rivieren (Wupper, Dhünn, Weser) werden voordrachten gegeven over de stand van zaken bij migratiebelemmeringen en de uitgezette hoeveelheden vissen. Over de Eiffelroer werd gemeld dat door het verlagen van de waterstand in een stuwmeer, kilometers van de rivier bedekt zijn met een dikke laag slib. In een kwekerij zijn alle vissen gestorven. Het verlagen van de waterstanden was nodig voor de bouw van een vispassage bij Obermaubach. Momenteel wordt ook gebouwd aan een vispassage bij de ECI centrale in Roermond. De vispassage zal na de opening een jaar lang gemonitord worden door vrijwilligers van de VBC Roer.

De aanwezigen hebben allemaal een uitnodiging gekregen voor het Internationale zalmsymposium op 28 en 29 november in Maastricht (www.iass.nl). Dit symposium wordt georganiseerd door het Zalmplatform. De voorzitter concludeerde dat er op vele fronten vooruitgang wordt geboekt, maar dat er nog veel te verbeteren valt. Hij bedankte de iedereen voor hun inzet en de lezers voor de voordrachten.

Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.