Snoekstudiegroep Nederland - België start met hengelvangstregistratie

8692
20 feb 2007

De komende tijd gaat de Snoekstudiegroep Nederland - België (SNB) dan bij alle landelijke en regionale visdagen van de SNB, de vangstgegevens verzamelen en beschikbaar stellen aan Sportvisserij Nederland. Daarvoor is een eenvoudig en goed beveiligd registratiesysteem opgezet.

Soms zijn de vangsten in viswateren gedurende een seizoen wisselend en tevens verplaatst de hengeldruk zich gedurende het jaar van het ene water naar het andere. Hierdoor kan het lastig zijn om gefundeerde uitspraken te doen over de visstand in deze wateren. Het systematisch bijhouden van vangsten van individuele sportvissers, ook wel hengelvangstregistratie genoemd, kan een belangrijke rol spelen bij het verzamelen van gegevens m.b.t. de visstand. Hengelvangstregistratie is minder geschikt als steekproefmethode, maar kan wel heel goed worden gebruikt voor het maken van trendanalyses. Het is daarmee een van de weinige mogelijkheden die niet meteen handen vol geld kosten om onze bestuurders de benodigde munitie te verschaffen om onze belangen nog beter te kunnen verdedigen.

Door op verschillende wateren met een groep vissers jaarlijks een aantal vissessies te houden, waarbij de gevangen vissen worden geteld en gemeten, beschik je na een aantal jaren al over bruikbare gegevens. Door de gegevens die over de jaren zijn verzameld naast elkaar te leggen, kun je verschillen tussen de afzonderlijke sessies waarnemen. De patronen die deze verschillen gezamenlijk vormen, kun je trends noemen. Als er een negatieve trend te bespeuren is kun je eventueel nader onderzoeken waardoor deze veroorzaakt worden Hierbij kun je denken aan lozen van afvalwater, een milieuramp, maar ook aan het verhogen van benuttingquota van beroepsvissers, of zelfs het uitblijven van baggerwerkzaamheden.

Met gegevens vanuit een hengelvangstregistratie heb je in ieder geval meer in handen om negatieve ontwikkelingen voor de visstand geloofwaardig aan de kaak te stellen bij de waterbeheerders en overheden, dan wanneer je deze niet hebt. Zeker de snoekstand en dan met name de conditie van de vissen geeft een duidelijke indicatie van de rest van de visstand. Als snoekvissers weten we dat deze vissoort erg afhankelijk is van de waterkwaliteit en daardoor veel kwetsbaarder dan sommige andere vissoorten. Het is niet voor niets dat waterbeheerders vaak een groot belang hechten aan een goede snoekstand. Bekijk hier de site van de SNB
Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.