100 jaar georganiseerde hengelsport

11368
06 dec 2006

Sportvisserij Nederland viert het 100 jarig bestaan van een 'Algemene Hengelaarsbond'

De Algemene hengelaarsbond (AHB) werd op 11 februari 1906 opgericht. Uit deze organisatie kwamen achtereenvolgens de NVVS (1976) en Sportvisserij Nederland (2006) voort. Er bestaat dus al 100 jaar een bond die de belangen van de Nederlandse sportvisserij behartigt. Reden genoeg voor een feestje met een leerzaam tintje!

Kasteel Oud Wassenaar was het toneel voor het seminar 'Visionair, sportvisserij 100 jaar en springlevend'. De genodigden waren ondermeer afkomstig uit de georganiseerde hengelsport, beroepsvisserij, ministeries, waterschappen en politiek. Ook waren er buitenlandse gasten als spreker uitgenodigd. Als dagvoorzitter fungeerde de bekende columnist en humoristische schrijver Midas Dekkers die als uitgesproken tegenstander van de hengelsport bekendstaat. Waarom uitgerekend Midas Dekkers? Omdat het goed is om jezelf - zeker na honderd jaar - eens een kritische spiegel voor te houden.

Geschiedenis
Het ochtenddeel was grotendeels gewijd aan de honderdjarige geschiedenis van de Nederlandse georganiseerde hengelsport. Voorzitter Nol Sweep van Sportvisserij Nederland heette iedereen welkom, in het bijzonder Albert Vermuë van het ministerie van LNV en de buitenlandse gasten. Nol Sweep benadrukte nog eens de belangrijke rol van de vrijwilliger in de hengelsport: "Zonder de inzet van heel veel vrijwilligers had ik hier niet gestaan. Zij hebben de fundamenten gelegd voor respectievelijk de AHB, de NVVS en Sportvisserij Nederland".
Joop Bongers, directeur van Sportvisserij Nederland dook in de meer dan 100-jarige geschiedenis van de hengelsport in ons land. Sportvissen veranderde aan het begin van de twintigste eeuw van een bezigheid van de elite tot één voor het gewone volk. In de twintigste eeuw voerden AHB en NVVS een strijd voor emancipatie en consolidatie van de hengelsport.
Albert Vermuë, directeur Visserij van het ministerie van LNV stelde dat de sportvisserij in de politieke discussie ook haar mannetje heeft gestaan. Hij stond stil bij de soms emotionele verhouding tussen 'sport' en 'beroep' en de kansen en bedreigingen voor de hengelsport.

Kansen voor de hengelsport
In het middagdeel werden door vier sprekers presentaties over de kansen van de hengelsport verzorgd. Iedere spreker poneerde daarbij een stelling die vervolgens onder leiding van Midas Dekkers door een panel werd besproken.
Dr. Carl Rohde, cultuur-sociologisch onderzoeker en academische trendwatcher hield een verhandeling over trends en toekomst van de sportvisserij. Het gaat bij trendwatching om het oppikken van de tekenen van de tijd en die naar beleid vertalen. Het gaat daarbij om wat de verschillende leeftijdscategorieën willen en hoe zij in het leven staan.
Lennart Nyman, ex-directeur van WWF Zweden hield een verhandeling over het streven naar een duurzaam hengelsporttoerisme. De bestanden van vis in zowel binnenwater als de zee zijn de afgelopen jaren sterk achteruitgegaan. Het is zaak om bij de ontwikkeling van het hengelsporttoerisme hierop te letten en verdere uitputting te voorkomen.
Jim Donofrio, directeur van de Recreational Fishing Alliance uit de V.S., hield een presentatie over de rol en de kansen van sportvissen als een recreatieve en toeristische sector. De Recreational Fishing Alliance richt zich hoofdzakelijk op de zeesportvisserij met vissen als striped bass (gestreepte zeebaars) en blauwvintonijn. De sportvisserij op gestreepte zeebaars en tonijn is een belangrijke vorm van ecotoerisme geworden die veel geld in het laatje brengt.
Richard Wightman, projectmanager van de Environmental Agency uit Engeland, hield een presentatie over de rol en kansen voor de hengelsport om sociale problemen in Engeland en Wales aan te pakken. In Engeland heeft men ontdekt dat sportvissen kan helpen om sociaal ontspoorde jongeren en volwassenen weer op het goede spoor te brengen. Tijdens de paneldiscussie bleek Midas Dekkers niet erg onder de indruk van de in Engeland behaalde resultaten: "Dezelf
Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.