HSV Service

Visstandbemonstering Recreatieplas Zeumeren van start

11185
06 mrt 2008

Welke vissen zwemmen er in de plas? Hoeveel vis zwemt er in de plas? En heeft de waterkwaliteit invloed op de visstand en andersom?

De georganiseerde sportvisserij zoekt in samenwerking met het recreatieschap op deze vragen een antwoord door de aanwezige visstand in kaart te brengen.

Achterliggende reden is de blauwalgenproblematiek, die in veel recreatieplassen iedere zomer de kop op steekt. Er is geopperde dat een hoge visbezetting en de sportvisserij hier mogelijk een bijdrage aan leveren, Het idee bij dit laatste is dat door het voeren door sportvissers teveel voedingsstoffen in het water terecht komen.

Andere factoren spelen mogelijk een nog veel grotere rol. Grote aantallen zwemmers, watervogels en honden die de plas bezoeken kunnen ook vermesting en blauwalgenbloei veroorzaken. Soms zijn er ook nog lozingen of inlaten van andere wateren die een negatieve invloed op de waterkwaliteit hebben. Niemand weet hoe het echt zit.

Daarom is onderzoek naar de visstand noodzakelijk om tot een breed gedragen visstand- en visserijbeheer te komen. In het Wylerbergermeer, Kievitsveld, Eiland van Maurik en Zeumeren zal men de komende periode via een zogenoemde visstandbemonstering de aanwezige visstand inventariseren.

Aankomende dinsdag 18 maart start het onderzoek, waarbij na het boven halen van de vis het tellen, meten en wegen kan beginnen. De onderzoekers zullen dinsdag, woensdag en donderdag met diverse middelen waaronder o.a. netten en elektro-visapparatuur, de oevers en diepere delen van het water afvissen. Mensen die geïnteresseerd zijn in de vangsten kunnen een kijkje nemen langs de waterkant.

Sportvisserij Nederland voert met behulp van een beroepsvisser het onderzoek uit. De visstand in de vier plassen wordt onderzocht in opdracht van de federaties De Randmeren, Oost-Nederland, Midden Nederland, HSV ’t Snoekje Maurik, Provincie Gelderland, BV Recreatiemaatschappij Rivierengebied, RGV, Rijkswaterstaat en de waterschappen.

Voor de pers inlichtingen bij de onderzoeksbus van Sportvisserij Nederland: 06-22804531 of de interProvinciale Organisatie Sportvisserij, Richard van den Bos tel: 0251-318882.

Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.