HSV Service

Sportvisserij en visserijbeheer recreatieplassen

8207
14 mrt 2008

Het beheer en de exploitatie van de meeste recreatieplassen in Gelderland is in handen van de BV Recreatiemaatschappij Rivierengebied en RGV.

Zij verhuren het visrecht op een aantal recreatieplassen aan de sportvisserij. In het afgelopen jaar bereikten ons via enkele federaties het bericht dat deze recreatieschappen de huurovereenkomst voor de recreatieplassen hadden opgezegd of wilde wijzigen in een huurovereenkomst van een jaar.

Op verzoek van de federaties is Sportvisserij Nederland in overleg getreden met beide recreatieschappen, om de problemen te bespreken. Vervolgens is na het eerste overleg met de recreatieschappen meer wederzijds begrip ontstaan en is een werkgroep in het leven geroepen om tot een beter en breed gedragen visstand- en visserijbeheer te komen. De werkgroep bestaat uit medewerkers van de Sportvisserij Nederland, federaties Oost-Nederland, Midden Nederland en POS, HSV 't Snoekje Maurik, Provincie Gelderland, 2 recreatieschappen, Rijkswaterstaat en 3 waterschappen.

Achterliggende reden voor het opzeggen van de huurovereenkomsten is de blauwalgen¬problematiek, die in veel recreatieplassen iedere zomer de kop op steekt. Er is geopperde dat een hoge visbezetting en de sportvisserij hier mogelijk een bijdrage aan leveren. Het idee bij dit laatste is dat door het voeren door sportvissers teveel voedings¬stoffen in het water terecht komen.

Andere factoren spelen echter mogelijk een nog veel grotere rol. Grote aantallen zwemmers, watervogels en honden die de plas bezoeken kunnen ook vermesting en blauwalgenbloei veroorzaken. Soms zijn er ook nog lozingen of inlaten van andere wateren die een negatieve invloed op de waterkwaliteit hebben. Het is niet bekend hoe het precies zit.

Door de opgerichte werkgroep is een viertal "pilotgebieden" uitgekozen om nader te bekijken: Wylerbergmeer, Zeumeren, Kievitsveld en Eiland van Maurik. Deze plassen hebben een belangrijke functie als "zwemwater". Sportvisserij Nederland gaat in deze recreatieplassen visserijkundig onderzoek uitvoeren, om inzicht te krijgen in de aanwezige visstand.

Verder heeft de werkgroep een aantal doelen vastgelegd, die moeten resulteren in een planmatig beheer van de plassen, een goed overleg tussen alle partijen, nieuwe huurovereenkomsten en een optimalisering van de sportvisserij, binnen de kaders van de doelstellingen.

Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.