HSV Service

Uitgevoerde maatregel na Kort Advies

6081
01 jan 2008

Om inzicht te krijgen in het resultaat van de Kort Advies projecten die door Sportvisserij Nederland worden uitgevoerd, wordt enkele maanden na afloop van een project altijd contact opgenomen met de opdrachtgever.

Gevraagd wordt naar de stand van zaken met betrekking tot het uitgebrachte advies en zonodig worden vervolgstappen aanbevolen of uitgevoerd. Deze "nazorg" levert veel nuttige informatie op, waardoor de advisering van Sportvisserij Nederland nóg beter kan worden.

Hieronder volgt een greep uit de maatregelen die in de afgelopen periode zijn genomen of zijn ingepland naar aanleiding van de aanbevelingen in de rapportages Kort Advies.

Kuindervaart, opdrachtgever Federatie Oost Nederland
De toegankelijkheid van het viswater wordt verbeterd (aanleg trailerhelling en toegankelijkheid van de oever). Uitvoering in 2008.

Het Bildt, opdrachtgever Federatie Friesland / HSV De Deinende Dobber
Er zijn spiegelkarpers uitgezet en die goed worden teruggevangen. De karpervissers zijn zeer tevreden. Advies over aanleg van paaibaaien wordt door waterschap opgepakt.

Zandwinplas De Brink, opdrachtgever HSV De Peel
De vereniging is bezig met het aanleggen van schuilplaatsen voor vis en het aanplanten van waterplanten. Ook is het visuitzettingsbeleid aangepast.

Omleidingskanaal Denekamp, opdrachtgever Federatie Oost Nederland
Waterschap is na overleg akkoord gegaan met visuitzetting en een aangepast maaibeheer. De maatregelen hebben geresulteerd in een verbetering van de visstand.

Apeldoorns kanaal, opdrachtgever Federatie Oost Nederland
Waterschap heeft ingestemd met het aanbrengen van schuilgelegenheid voor vis in één stuwpand, gevolgd door een experimentele visuitzetting.

De Leemkuil, opdrachtgever HSV Altijd Beet
Om het zuurstofgehalte in de zomermaanden te verbeteren zijn twee beluchtingspompen geplaatst, met een goed resultaat (kijk op http://www.hsvaltijdbeet.eu onder 'fofoalbum 1' en dan 'zuurstofpompen' voor een uitgebreide fotoreportage). Het maaibeheer is aangepast en een hoek van het water is geheel vergraven en ingericht als paai- en opgroeigebied.


De pompen werken geheel naar tevredenheid.

Vijvers Hardenberg, opdrachtgever HSV De Dobber
Er zijn natuurvriendelijke oevers aangelegd en er is een steiger geplaatst voor minder validen. De gemeente heeft het inrichtingsadvies overgenomen voor een andere woonwijk. Bij projecten waar water aan de orde is, betrekt de gemeente voortaan automatisch de vereniging.

Visvijver Holtien, opdrachtgever HSV Dwingelo
De aankoppeling van een beek op de vijver zal - dankzij de aanbeveling in het rapport én de wens van het waterschap om meer water voor waterberging geschikt te maken - waarschijnlijk worden uitgevoerd.

De Laak, opdrachtgever HSV Rheden
Veel aanbevelingen uit het rapport, zoals de herinrichting van de oever, de inlaat van water, de aanplant van waterplanten en het aanbrengen van takkenbossen als schuilplaatsen voor vis zijn door het waterschap opgepakt en gedeeltelijk uitgevoerd. Ook is hengelvangstregistratie opgestart.

Singel Rosenburgh, opdrachtgever VVB Voorschoten
Langs de waterkant zijn een aantal bomen gekapt en struiken gesnoeid om meer instraling van zonlicht te krijgen en de jaarlijkse bladval en snelle aangroei van de modderlaag tegen te gaan.

Knuppel 1, opdrachtgever HSV De Lichtstad
In overleg met de gemeente is het maaibeheer aangepast. In het belang van de visstand wordt de natte oevervegetatie rond de singel nu niet meer geheel weggemaaid.

Visvijver Meerlingbroick, opdrachtgever HSV Stuwkanters
Het riet en andere waterplanten worden niet meer jaarlijks gemaaid, waardoor de rietkragen zich kunnen uitbreiden. Er is vis uitgezet, waarna de hengelvangsten beter zijn geworden.

Fort Jutphaas, opdrachtgever HSV De Vaart-Poscar
Het water is gebaggerd en de oeverbegroeiing is gesnoeid, zodat er nu meer open visplaatsen langs het wat

Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.