HSV Service

Vinger aan de pols bij gemeentelijk beleid dierenwelzijn

5039
01 jan 2008

Nota Dierenwelzijn: veel gemeenten besteden de laatste jaren aandacht aan het beleid op het gebied van dierenwelzijn. Handleiding daarbij vormt de Nota Dierenwelzijn, zoals deze in 2002 door het Kabinet is vastgesteld.

In deze nota wordt geschetst hoe het gewenste dierenwelzijn binnen 10 tot 20 jaar kan worden bereikt. Dit najaar zal een vernieuwde versie van deze nota verschijnen, met als gevolg dat veel gemeenten het dierenwelzijn hoog op de agenda hebben geplaatst.

Om een idee te geven hoe de sportvisserij kan worden beschreven in het gemeentelijk beleid, is hier een stuk tekst weergegeven uit de Nota Amsterdams Dierenwelzijnsbeleid, opgesteld door de Dienst Ruimtelijke Ordening Amsterdam.

"De belangen van de sportvisserij en dierenwelzijn zijn soms tegenstrijdig (...). Bij de sportvisserij kunnen vissen verwondingen oplopen bij het op het land brengen, verwijderen van haken, wegen en terugzetten. Dit is vooral het geval als er weerhaken worden gebruikt. Vast staat ook dat de vissen niet voor hun plezier uit het water worden gehaald.

Dierenwelzijnsorganisaties stellen daarom dat sportvissen in strijd is met dierenwelzijn. De belangenverenigingen hebben gedragscodes opgesteld om de schade aan de vissen zo veel mogelijk te beperken. Ook zijn er regels voor het visstandbeheer (...). In de voorlichting aan de leden besteden belangenverenigingen aandacht aan verantwoord vissen."

Overleg tussen hengelsportvereniging en gemeente
Om te zorgen dat de paragraaf Sportvisserij in uw gemeentelijke Nota Dierenwelzijn een positief stuk wordt, wordt aanbevolen om als hengelsportvereniging in overleg te gaan met de gemeente. Tijdens een gesprek kunnen de positieve kanten van de sportvisserij worden belicht. Een handleiding hierbij kan de informatie over vissenwelzijn op de site van Sportvisserij Nederland zijn. Via de onderstaande link is heel veel over dit onderwerp te lezen, waarbij u vooral niet moet vergeten om de brochure "Verstandig Sportvissen" te downloaden.

Klik hier voor meer informatie over vissen en dierenwelzijn.

De Kabinetsnota Dierenwelzijn (2002) kan worden bekeken door op de onderstaande link te klikken:

http://www.minlnv.nl/portal/page?_pageid=116,1640321&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_file_id=13616

Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.