HSV Service

Misstanden visserij in Woudrichem

6845
21 mrt 2008

In de uitzending van het programma ‘Natuurrijk’ van Omroep Brabant van afgelopen zaterdag 15 maart wordt verhaal gedaan over de vergane glorie van de zalmvisserij in de benedenrivieren nabij Woudrichem.

Het gaat dan met name om het zgn. 'Woerkums viswater', zoals dat in de volksmond wordt genoemd. Dit viswater is een gedeelte van de Afgedamde Maas en de Waal nabij Woudrichem dat van oudsher kan worden aangeduid als het zgn. Vroonrecht van Woudrichem.
 
Dit Vroonrecht is vanuit de historie destijds door Jacoba van Beieren aan de 'Poorters en Poorterskinderen' van Woudrichem gegeven om met name de arme bevolking van toen de mogelijkheid te geven te vissen op zalm. Anders dan nu was in vroeger tijden de zalm nog een echt volksvoedsel. Het Vroonrecht wordt tot op de dag van vandaag nog uitgeoefend, zij het dat de Staat der Nederlanden als huidig eigenaar van het Vroonrecht enkele jaren geleden paal en perk heeft gesteld aan de ongebreidelde overbevissing door het zeer intensieve gebruik van allerlei beroepsvistuigen.

In de uitzending wordt door vermeend beroepsvisser G. Struik enthousiast verteld hoezeer hij verknocht is aan de visserij. Nog meer duidelijk is echter dat de heer Struik op zeer onverantwoorde manier laat zien hoe het vooral niet moet. Het staand want ofwel warrelnet dat hij gebruikt, is een vistuig waarbij verreweg de meest gevangen vis sterft indien deze niet tijdig worden opgehaald. Daarnaast is twijfelachtig of de heer Struik over de vereiste vergunning beschikt om überhaupt met het staand want te mogen vissen. De opgelegde beperkingen door de overheid als gevolg van de overbevissing in het verleden, staat slechts toe dat in principe uitsluitend met een gelimiteerd aantal fuiken mag worden gevist.

Veel ernstiger is verder het feit dat de heer Struik in zijn enthousiasme wellicht vergeet dat hij feitelijk bezig is geweest met illegale visstroperij. Aan de hand van de gevangen snoekbaarzen die werden opgehaald, kon worden vastgesteld dat ongeveer de helft hiervan (te) kleine exemplaren waren, welke op grond van het Reglement Minimummaten en Gesloten tijden van de Visserijwet niet voldeden aan de wettelijk vastgestelde minimummaat van 42 cm. Deze ondermaatse snoekbaarzen hadden dan ook direkt en onverwijld in het water moeten worden teruggezet.

Federatie Zuidwest Nederland is rechthebbende op het visrecht in vrijwel alle staatswateren in haar werkgebied, ondermeer ook in het direkt aan het Vroonrecht van Woudrichem grenzende benedenrivierengebied. Naar aanleiding van de gewraakte uitzending is de federatie door vele sportvissers benaderd, met de vraag wat er tegen de illegale visserijpraktijken van de heer Struik kan worden ondernomen.
 
De federatie heeft in haar eigen wateren op basis van het van toepassing zijnde visserij- en visstandbeheer een meeneemlimiet vastgesteld van maximaal 2 (maatse) snoekbaarzen per dag. Dit staat in schril contrast met de praktijken van de heer Struik. Nader onderzocht wordt nu of aan de hand van het beschikbare bewijsmateriaal tegen de heer Struik strafrechtelijk aangifte kan worden gedaan.
 
Bron: hengelsportfederatie Zuidwest Nederland
Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.