HSV Service

Visvereniging 100 jaar

6392
24 jun 2008

DALFSEN - Hengelsportvereniging De Brasem opgericht op 8 mei 1908 bestaat dit jaar 100 jaar. Deze Dalfser vereniging behoort daarmee tot de oudste hengelsportverenigingen in Nederland en tot de oudste verenigingen in de gemeente Dalfsen.

“Een vereniging met een rijk verleden”, weet Matthijs Gerrietsen, lid van het dagelijkse bestuur.

“De eerste notulen zijn van vlak na de oorlog in 1947. Deze gaven summier verschillende activiteiten weer. Zowas er enige commotie in het jaar 1957 toen de contributie voor de leden werd verhoogd van één naar twee gulden per jaar, voor aansluiting bij de Nederlandse Hengelaars Bond. Landeigenaren die vrije toegang verleenden aan de leden ontvingen in 1948 jaarlijks een koek. In 1954 werd bij stemming en krappe meerderheid besloten de eigenaren een grotere koek te geven. Door de grote vervuiling van de Vecht vonden de viswedstrijden veelal plaats in Dronten en Lemmer.

Doordat in 1972 zuivering van het oppervlakte water door zuiveringsinstallaties plaatsvond en de controles op lozingen afvalwater toenamen, werd het water steeds schoner en was vissen in de Vecht mogelijk. In 1973 kreeg de vereniging haar eerste visvijver, officieel geopend door wethouder van sport A.J. Diepman van de gemeente Dalfsen. Met de gemeente werd een 6-jarig contract gesloten over de verhuur van visrechten. In datzelfde jaar vond de eerste visuitzetting plaats: 180 kg karper, 300 kg voorn en 500 snoekjes werden uitgezet.

Tevens vond in dat jaar de invoering plaats van de landelijk vispaspoort en een jaar later gaf de Dalfser vereniging voor het eerst vergunningen uit. De vereniging was inmiddels gegroeid van circa 100 leden in 1962 naar 906 leden (1979). Vers in het geheugen ligt nog de grote vissterfte in 1992, toen trad de overstort van het riool in werking na een hevig noodweer. "Ondanks de inzet van vele vrijwilligers stierven duizenden vissen”, weet Gerrietsen

In verband met het honderd jarig jubileum houdt de vereniging komende weekeinde een aantal activiteiten. Deze starten vrijdag 27 juni met een jubileumviswedstrijd voor 55+ leden. Voor de wedstrijd kunnen de deelnemers zich verzamelen bij het Pluspunt waar om 13.00 uur geloot wordt om de stekken. De wedstrijd wordt gevist aan het Almelo’s Kanaal. s’Avonds in de feesttent bij Bellingeweer is er een informele bijeenkomst voor leden en genodigden met een hapje en drankje.

Eveneens zal deze avond de vissteiger aan de visvijvers officieel worden geopend door wethouder Ton de Vries van de gemeente Dalfsen. Zaterdag 28 juni wordt een jubileumwedstrijd voor senioren gehouden. Er wordt gevist aan de Overijsselse Vecht. Deelnemers kunnen zich verzamelen op de parkeerplaats van IJsclub Stokvisdennen waar om 07.00 uur geloot wordt om de stekken.

Bron: deweekkrant.nl

Grotere koek voor landeigenaren die vrije toegang geven

De notulen van voor 1947 van hengelsportvereniging De Brasem zijn spoorloos. Daarna volgen eerst in keurig handschrift schriftjes vol verslagen, gevolgd door notulen op getypte vellen in een multomap.

Uiteraard gaat het nu op de computer. Bestuurslid Matthijs Gerrietsen is alle notulen nog eens doorgelopen en kwam bijzondere opmerkingen tegen.

19 mei 1948: De landeigenaren van landerijen waar de verenigingen vrije toegang hebben, kregen een koek aangeboden.

30 mei 1952: In verband met telkens terugkerend vuil water wordt er vis uitgezet aan de kolk op de Leemcule.

26 mei 1954: De landeigenaren krijgen in het vervolg een grotere koek.

23 mei 1966: De Vecht was te vervuild om er te kunnen vissen.

1972: Voor het eerst kan er langere tijd in de Vecht gevist worden door de zuivering van het oppervlaktewater vanwege overheidsredenen.

1978: Door de strenge winter sterven veel vissen in de vijver van Bellingeweer. Geschat wordt eenderde deel van het bestand.

1986: De vangsten in de Vecht vallen tegen doordat de automatische stuwen nog niet op elkaar zijn afgeregeld. Dit zorgt voor wisselende waterstanden en hoge stroomsnelheden.

1992: De overstort van de riolering treedt in werking na hevig noodweer. Ondanks de inzet van vele vrijwilligers sterven duizenden vissen in de vijvers van Bellingeweer.

Van 'open riool' naar prachtrivier

'De Vecht was te vervuild om er te kunnen vissen'. Die opmerking komt regelmatig terug in de oude notulen van de honderdjarige hengelsportvereniging De Brasem in Dalfsen.

De club staat volgend weekeinde met diverse activiteiten stil bij het jubileum.

De Dalfser sportvissers zijn met regelmaat te vinden langs de oevers van de Vecht. Want de waterkwaliteit van die rivier is sinds de jaren zeventig sterk verbeterd. "Het was een open riool", vat Brasem-voorzitter Fred Bloot de situatie langs de waterkant tot de jaren zeventig samen. Nu houdt hij een lofzang op de rivier. De aanleg van riolering en grotere aandacht voor de waterkwaliteit hebben de Vecht goed gedaan.

De Brasem werkt nu samen met andere hengelsportverenigingen en de federatie Oost-Nederland aan een plan om het sportvissen langs de Vecht aantrekkelijker te maken voor toeristen. Daarbij wordt gedacht aan een speciale viskaart of campings en hotels die visarrangementen aanbieden.

Eén categorie toeristen weet al decennia de weg naar de Vecht te vinden en dat zijn de Engelsen. "Die kwamen eerder allemaal naar hotel Van Geenhuizen (nu Hof van Dalfsen, red.). Daar waren ze kind aan huis, keken ze televisie in de huiskamer van de hoteleigenaar. Van Geenhuizen haalde zelfs de visvergunningen voor hen op", herinnert penningmeester Ab Westerkamp zich.

Door de Engelsen, die om het goede viswater en de brasem hier naar toe komen, telde De Brasem op zijn hoogtepunt begin jaren negentig ruim duizend leden. Daar zaten echter tussen de twee- à vierhonderd Engelse leden tussen. Die melden zich tegenwoordig als lid aan bij de Hattemse en Zwolse clubs.

De Brasem telt nu zeshonderd leden, waarvan 150 jeugdleden. Was de Dalfser club in het verleden min of meer een 'veredeld' uitgiftepunt van vergunningen, nu is de club actiever voor haar leden.

Bon: destentor.nl

Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.