HSV Service

Aalscholvers en de macht van het getal

18627
20 jan 2009

Nu ook Brussel erkent dat Europa een aalscholverprobleem heeft, is het van het grootste belang de werkelijke cijfers boven water te halen. Zonder cijfers namelijk geen beleid. Uit de eerste studie van Sportvisserij Nederland, ‘Effecten van aalscholvers op visbestanden’, blijkt dat kleine, afgesloten wateren inderdaad zwaar te lijden hebben onder de zwarte watervogel.

Aanleiding voor het onderzoek is het feit dat individuele sportvissers, verenigingen en de veldploeg van Sportvisserij Nederland een duidelijke verandering in de visstand constateerden. Hoewel schade aan vissen en visbestanden vaak overduidelijk op aalscholvervraat wees, kon nog niet worden uitgesloten dat er wellicht ook andere factoren een rol spelen.

Zolang hierover geen zekerheid bestaat, heb je als hengelsport feitelijk geen poot om op te staan. Want hoeveel aalscholvers er volgens de verhalen ook op je water mogen neerstrijken, de macht van betrouwbare en goed onderbouwde getallen is altijd veel groter. Daarbij is het goed te beseffen dat de aalscholver een inheemse en beschermde vogelsoort is. Het kweken van maatschappelijk draagvlak voor het terugbrengen van de populatie tot ecologisch verantwoorde en voor de hengelsport acceptabele proporties is daarbij van groot belang.

Het onderzoek

Bij het in het najaar van 2008 uitgevoerde onderzoek luidt de conclusie dat bij 45 van de 70 onderzochte wateren (64 procent) daadwerkelijk sprake is van schade door aalscholvers. De brasempopulatie bestaat hier voornamelijk uit hele kleine en hele grote exemplaren; de rest is grotendeels weggevreten.

Onderzoeker Toine Aarts: “Dat hengelsportverenigingen hierdoor een probleem hebben is duidelijk. De grote vissen zullen uiteindelijk sterven en door een gebrek aan jonge aanwas zal het bestand aan paairijpe vissen na verloop van tijd zeer klein zijn. Dat dit negatieve gevolgen heeft voor de gehele populatie van de soort mag duidelijk zijn. Het kan bovendien leiden tot een ingrijpende verandering van het gehele visbestand.” Het onderzoek richt zich uitdrukkelijk op kleine, afgesloten wateren zoals deze bij veel verenigingen te vinden zijn. In de eerste plaats omdat hier de meeste negatieve signalen vandaan kwamen, maar ook omdat onderzoek op grotere wateren veel gecompliceerder is.

3-puntenplan

Om de hierboven geschetste problemen het hoofd te bieden heeft Sportvisserij Nederland een 3-puntenplan opgesteld. Aan de hand van de uitkomsten van dit onderzoek wordt een handleiding voor verenigingen opgesteld.

1) Schuilplaatsen:

in samenwerking met verschillende hengelsportverenigingen, federaties en VBC’s wordt onderzocht of en zo ja, welk type schuilplaats effectieve bescherming biedt tegen aalscholvers. Denk onder meer aan kooien en takkenbossen onder water. Verenigingen die interesse hebben om aan zo’n proef mee te doen kunnen contact opnemen met hun federatie.

2) Geluidsbronnen:

een innovatie van de Franse firma Cormoshop belooft aalscholvers met geluid weg te jagen. Speakers onderwater produceren het geluid van een orca waar de vogel naar verluidt zeer bang voor is. Veldonderzoek door Sportvisserij Nederland en verenigingen zal uitwijzen of dit wellicht het Ei van Columbus is.

3) Weerbaarheid visbestand:

brasem is van nature een kwetsbare soort voor de aalscholver aangezien deze vis graag in open water zwemt. Sportvisserij Nederland onderzoekt nu of andere vissoorten (waaronder karperachtigen) weerbaarder zijn tegen aalscholvers. Verenigingen die positieve dan wel negatieve ervaringen hebben met deze materie wordt gevraagd deze door te geven aan:
kamman@sportvisserijnederland.nl

Help mee onderzoeken

Zoals gezegd is veldonderzoek op groter open water zeer gecompliceerd. Bovendien ontbreken betrouwbare cijfers over langere perioden. Daarom is Sportvisserij Nederland op zoek naar vangstgegevens van hetzelfde water (bijvoorbeeld
wedstrijduitslagen) over een langere periode. Mocht jouw vereniging deze gegevens nog in haar bezit hebben, dan zou dat enorm helpen het probleem beter in kaart te brengen. Voor meer informatie: aarts@sportvisserijnederland.nl

Bron: Het Visblad februari 2009

-> Meer over de aalscholver problematiek

Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.