HSV Service

Startsein inventarisatie visoevers in Groningen en Drenthe

7265
29 jun 2009

Gedurende juni en augustus trekken vrijwilligers van de hengelsport¬verenigingen de provincie in. Hun taak is om honderden visoevers in Groningen en Drenthe te inventariseren. Al deze gegevens moeten eind dit jaar uitmonden in een Visoeveratlas Groningen Drenthe.

Een enquête in 2007 onder de leden van de federatie Groningen Drenthe wees uit dat men best tevreden is over de vangsten in de regio. Punt van zorg bleek echter de bereikbaarheid en de bevisbaarheid van veel favoriete oevers. Onder andere verbodsbordjes, achterstallig onderhoud van paden of steiger en het dichtgroeien van watergangen met waterplanten zorgen voor problemen voor de sportvissers. Bovendien gaan de waterschappen de komende jaren tientallen kilometers natuurvriendelijke oevers aanleggen.

Een goede zaak voor de leefgemeenschap onder water, waar ook de vis deel van uit maakt! Het waterschap wil hierbij graag in overleg met de sportvisserij om te zorgen dat de mogelijkheden voor sportvissers behouden blijven. Redenen genoeg dus voor de federatie om samen met Sportvisserij Nederland de visoevers eens goed in kaart te brengen.

In samenwerking met de verenigingen zijn allereerst de belangrijkste visoevers in kaart gebracht, ca 600 in totaal. Afgelopen 23 en 25 juni zijn de vrijwilligers geïnstrueerd over het verzamelen van de gegevens en het fotograferen van de oevers. Vanaf nu gaan de vrijwilligers, gewapend met fototoestel en inventarisatieformulieren het veld in. In het najaar worden alle gegevens ingevoerd in een digitale database. Deze database wordt gebruikt om een oeveratlas te maken, maar ook voor overleg met de waterschappen en terreinbeheerders. Deze digitale opslag maakt het tevens mogelijk jaarlijks de gegevens up-to-date te houden.

Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.