HSV Service

Sportvisserijgebruik Volkerak-Zoommeer

7352
07 feb 2013

In 2013 zal zowel vanuit de lucht als vanaf de grond de sportvisserij in kaart worden gebracht langs het Volkerak-Zoommeer, het Schelde-Rijnkanaal en het bufferbekken. Voor dit belangrijke sportvisgebied zullen een aantal betrokken vrijwilligers een jaar lang, twee maal per maand het sportvisserijgebruik nauwkeurig in kaart brengen.

Foto: de Krammersluizen aan de westzijde van het Volkerak

Het project wordt gezamenlijk uitgevoerd door Sportvisserij Zuidwest Nederland en Sportvisserij Nederland.

Het veldwerk wordt op twee manieren uitgevoerd: vanuit een vliegtuig en vanaf de kant. De tellingen vanuit de lucht worden vooral gebruikt om het aantal sportvissers te bepalen, terwijl enquêtes langs de kant bedoeld zijn om de sportvisserij te typeren. De enquête bevat vragen als: op welke vis wordt gevist, wordt vis meegenomen etc. Bij trailerhellingen zullen ook antwoordformulieren onder de ruitenwissers geplaatst worden, zodat ook de bootvisserij in beeld wordt gebracht.

De verzamelde informatie wordt gebruikt om de behartiging van de sportvisserijbelangen verder uit te bouwen. Daarnaast vormt de informatie input voor het visplan dat door de VBC Volkerak-Zoommeer wordt opgesteld. Ook de overheid is geïnteresseerd in het sportvisserijgebruik voor de verschillende gebieden in Nederland. Enerzijds om indien nodig beter te kunnen reguleren, anderzijds om rekening te kunnen met het lokale sportvisserijgebruik bij bijvoorbeeld inrichtingsprojecten.

Het onderzoek naar de sportvisserij op het Volkerak-Zoommeer staat niet op zichzelf. In 2012 is een dergelijk onderzoek al uitgevoerd voor de IJssel, Amsterdam-Rijnkanaal en IJsselmeer. De komende jaren tot 2015 zullen er voor alle grote wateren in Nederland dergelijke onderzoeken worden uitgevoerd door Sportvisserij Nederland en de federaties.

Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.