HSV Service

Onderzoek bestrijding waterplanten gestart

10660
26 feb 2013

Hydroventuri methode voor bestrijden waterplanten in Houten. Sportvisserij Nederland is kort geleden gestart met een project Waterplantenbeheer. De laatste jaren wordt een sterke toename van de (onder)waterplanten in een groot aantal wateren in Nederland waargenomen.

Waterplanten zijn belangrijk voor vissen en kunnen fungeren als voedsel, opgroei- en schuilplaatsen en paaihabitat. Het terugkomen van waterplanten in voorheen niet of nauwelijks begroeide wateren kan een teken zijn van (gedeeltelijk) ecologisch herstel.

Probleem

Een te dicht waterplantendek kan echter een probleem vormen voor de water- aan en afvoer, overlast geven voor de scheepvaart en waterrecreatie (de doorvaart wordt beperkt), negatieve gevolgen hebben voor de bevisbaarheid voor de sport- en beroepsvisserij en leiden tot stank (bij afsterven massa waterplanten) voor de omwonenden. Ook kan een teveel aan waterplanten leiden tot zuurstofgebrek en vissterfte.

Permanent

Er zijn verschillende methoden om overmatige waterplantengroei aan te pakken, bijvoorbeeld door maaien of door het inzetten van graskarpers. Recent is een nieuwe methode ontwikkeld namelijk de zogenaamde hydroventuri-methode. Dit werkt als volgt: met een waterstraal wordt het hele wortelsysteem van de waterplant uit de waterbodem gespoeld, waarna de plant in zijn geheel uit het water verwijderd kan worden zonder dat er plantenfragmenten achterblijven die weer opnieuw kunnen uitlopen. Met deze methode zouden waterplanten nagenoeg geheel en permanent verwijderd kunnen worden.

Woekeren

In Houten (viswater van de AUHV, red.) groeit de laatste jaren een aantal stadswateren compleet dicht met de (uitheemse) waterplant Ongelijkbladig vederkruid. De waterplanten woekeren dusdanige dat het problemen oplevert voor de sportvisserij en de wateraan- en -afvoer. In de afgelopen jaren heeft de gemeente getracht deze waterplanten te bestrijden door te maaien. Dit lijkt vooralsnog niet het gewenste resultaat op te leveren. De gemeente wil nu de hydroventurimethode gaan inzetten. Dit jaar gaat om het gebied van het Rondeel en de Veste. De komende jaren komen ook andere wateren aan de beurt.

Visstandonderzoek

Sportvisserij Nederland gaat onderzoeken of deze methode effectief is voor wat betreft de waterplanten en wat de effecten zijn op de visstand. Daarom zal voor en na de behandeling met de hydroventuri een visstandonderzoek gaan uitvoeren in de Rondeel en de Veste. Daarnaast wordt onderzocht hoe de waterplantenontwikkeling verloopt na de behandeling door deze maandelijks te volgen. Het visstandonderzoek in Houten zal (ijs en weder dienende) gaan plaatsvinden op 8 maart aanstaande.

Op andere plekken in Nederland vinden meer proeven plaats in het kader van wateplanten bestrijding. Binnenkort hierover meer informatie op deze website.

Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.