HSV Service

Onderzoek naar landelijke ontwikkelingen visstanden gestart

7026
13 okt 2014

In opdracht van de Ministeries van Infrastructuur & Milieu en Economische Zaken gaat RWS Water, Verkeer en Leefomgeving een onderzoek uitvoeren naar de ontwikkeling van de visstand in de Nederlandse wateren. De visstand staat de laatste tijd veel in de belangstelling bij gebruikers, in het bijzonder ook de sport- en beroepsvisserij, waterbeheerders en politiek.

Het onderzoek wordt uitgevoerd naar aanleiding van vragen van CDA-Kamerlid Jaco Geurts, die eind vorig jaar in de Tweede Kamer over dit onderwerp aan de bewindspersonen zijn gesteld. Dit gebeurde mede op aandringen en lobbywerk van Sportvisserij Nederland. Door de ministeries van Economische Zaken en Ministerie van Infrastructuur & Milieu zijn daarop toezeggingen gedaan om uiterlijk in 2015 de Tweede Kamer te informeren over de ontwikkelingen in de visstand. De nu gestarte studie vormt daarvoor de basis. Daarnaast zal in 2015 ook de informatie worden benut die voortkomt uit de internationale bundeling van visstandgegevens uit de Kaderrichtlijn Water.

Veranderingen

Een belangrijk deel van het onderzoek bestaat uit het bijeenbrengen en analyseren van allerlei gegevens uit onderzoeken naar de visstand in verschillende watertypen. Daarmee wordt zichtbaar gemaakt of en welke veranderingen zich onder de waterspiegel afspelen en welke zaken daarvoor verantwoordelijk zijn. Ook een blik naar de toekomst vormt onderdeel van de studie, bijvoorbeeld in de vorm van prognoses voor trends in soorten, aantallen en biomassa.

Expertgroep

Ook binnen de sportvisserij leven momenteel volop beelden van veranderingen in de visstand en het viswater. Sportvisserij Nederland juicht het daarom toe dat het onderwerp de nodige aandacht gaat krijgen. Het onderzoek zal worden uitgevoerd door adviesbureau Royal Haskoning DHV. Sportvisserij Nederland neemt deel aan de expertgroep die het onderzoek begeleidt en zal daarin ook haar kennis en informatie inbrengen. De resultaten worden in de loop van 2015 verwacht.

Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.

Divide