HSV Service

Waterschapsverkiezingen 18 maart: stem op uw sportviskandidaat! (video)

12454
17 mrt 2015

Sportvisserij Nederland adviseert alle sportvissers om op 18 maart tijdens de waterschapsverkiezingen te gaan stemmen. Waterschappen beheren de meeste wateren in Nederland en bepalen in sterke mate de mogelijkheden voor vis en sportvissers.

Een goede stem is op de partij Water Natuurlijk! Voor een goed waterbeheer, een goede visstand en bereikbare stekken.

Op de lijsten van Water Natuurlijk staan voor ieder waterschap één of meer kandidaten, die door de sportvisserij zijn aangedragen.

Kijk hier voor het overzicht van de sportviskandidaten.

Door als sportvissers massaal op één van deze sportviskandidaten te stemmen, kunt u het sportvisserijbelang het best behartigen. Een stem op hem is een stem op Water Natuurlijk en via de voorkeurstemmen komt hij dan in het waterschapsbestuur.

Check onderstaand item uit Studio Vis TV over Water Natuurlijk:

Andere kandidaten

In diverse waterschappen zijn er ook kandidaten van andere, vaak klassieke politieke partijen (bijvoorbeeld VVD, CDA of PvdA) die de sportvisserij een warm hart toedragen. Uiteraard kunt u hier ook op stemmen. Voor een compleet overzicht van al deze kandidaten checkt u de website van uw hengelsportfederatie.

Uw stem bepaalt

Op 18 maart 2015 houden alle 24 waterschappen in Nederland verkiezingen. Tijdens deze verkiezingen worden de nieuwe waterschapsbesturen voor een periode van vier jaar gekozen. Voor sportvissers zijn deze verkiezingen zeer belangrijk. De waterschappen beheren namelijk het grootste deel van onze viswateren. Door te stemmen bepaalt u wie in het bestuur van uw eigen waterschap komt te zitten.

Krachtenbundeling

Sportvisserij Nederland en haar federaties ondersteunen de partij Water Natuurlijk. Op de website van Water Natuurlijk kunt u per waterschap zien wat zij de afgelopen zes jaar voor de hengelsport hebben gedaan. Naast veiligheid ('droge voeten') wordt ingezet op meer ontwikkeling van natuur en recreatiemogelijkheden. Veelal zonder extra kosten krijgen de wateren hierdoor een grotere waarde voor mensen, planten en dieren.

Groot belang voor sportvissers

Water Natuurlijk staat voor schoon en visrijk water, natuurlijke oevers, het op diepte houden van wateren, het aanleggen van vistrappen, een op de natuur gericht peil- en maaibeheer en een goede bereikbaarheid van het (vis)water.


Vóór verantwoord uitzetten van vis

Ga stemmen!

Meer informatie en de namen van de sportvisserijkandidaten in uw waterschap kunt u vinden op onze site.

Wij rekenen op u. Desgewenst kunt u dit bericht ook aan andere geïnteresseerden doorsturen. Ga stemmen!

Lees ook:


Over de waterschapsverkiezingen op 18 maart:

De waterschapsverkiezingen zijn verkiezingen voor het bestuur van de waterschappen. Door te stemmen kunt u invloed uitoefenen op de werkwijze van het waterschap. Vanaf 2015 worden de bestuurders voor de waterschappen en de Provinciale Staten gelijktijdig gekozen.

De waterschappen zijn verantwoordelijk voor het waterbeheer in Nederland. Zij zorgen voor de aanvoer en afvoer van water, het zuiveren van rioolwater en het onderhoud van waterkeringen zoals dijken en duinen. Sommige waterschappen beheren ook wegen en vaarwegen.

De hengelsport is ruim vertegenwoordigd op de kandidatenlijst voor de waterschapsverkiezingen. Water Natuurlijk mikt met de verkiezingen op behoud van de huidige positie: vertegenwoordiging en zitting in het Dagelijks Bestuur van zoveel mogelijk waterschappen.

Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.