HSV Service

Waterplantenproblematiek IJmeer en Markermeer

5541
26 sep 2017

Ook dit jaar was er weer veel overlast van waterplanten, misschien nog wel erger dan de jaren voor 2017. In de Randmeren is het Watersportverbond samen met o.a. Coöperatie Gastvrije Randmeren, Sportvisserij Nederland en HISWA Vereniging, al enige tijd actief om de overlast van waterplanten tegen te gaan.

Stichting Maaien Waterplanten Randmeren, een stichting speciaal in het leven geroepen door het Watersportverbond en HISWA vereniging, koopt jaarlijks bij beroepsvissers capaciteit in om het maaien met vissersboten uit te voeren. Ondanks het maaien klaagden waterrecreanten over de overlast op het Gooi- en Naardermeer. Ook op het IJ- en Markermeer en zelfs op het Alkmaardermeer en de Belterwijde was de overlast aan waterplanten dit jaar groot te noemen.Op maandag 25 september kwamen in Marina Muiderzand diverse mensen van jachthavens en watersportverenigingen uit IJmeer- en Markermeergebied bijeen om de ervaringen van dit jaar met elkaar te delen en na te denken over een mogelijk succesvolle strategie, voor de korte en de lange termijn. Net als bij de Randmeren is op waterkaarten van het gebied tussen Noord-Holland en Flevoland exact ingetekend waar welke gebruiker (wedstrijdzeiler, kitesurfer, toervaarder, etc.) dit jaar overlast heeft gehad.

Naast vertegenwoordigers van het Watersportverbond en de Coöperatie Gastvrije Randmeren waren er ook vertegenwoordigers van havens en verenigingen uit Muiderzand, Muiden, Durgerdam, Monnickendam en Hoorn bij de bijeenkomst aanwezig. Alle opmerkingen worden door het Watersportverbond verwerkt tot één kaart die zal worden besproken met andere gebruikers van het gebied, o.a. sportvissers, reddingsbrigades, beroepsschippers, natuurorganisaties en genoemde provincies. Het doel is om voor 1 december 2017 een vergunning aanvraag in te dienen, op basis van de wensen van de havens en verenigingen, voor het maaien in de zomer van 2018.

Meer informatie van het Watersportverbond over de overlast van waterplanten is hier te vinden. Als uw watersportvereniging of jachthaven mee wil praten, stuur dan een mail naar waterplanten@watersportverbond.com

Gerelateerde berichten
12 jul 2017 Brasems uitgezet tegen waterplantenoverlast 11173 Gisteren is door de waterrecreatiesector een tiental brasems in het Markermeer uitgezet. Dit om aandacht te vragen voor de waterplantenoverlast in de Randmeren. Die is zo groot dat varen, vissen en zwemmen er nauwelijks meer mogelijk is. 27 jun 2017 Maaien waterplanten Randmeren van start 4476 Vanaf volgende week wordt er op de Randmeren gestart met het maaien van waterplanten. Hooggroeiende waterplanten als fonteinkruiden zorgen hier namelijk voor veel overlast bij waterrecreanten. 17 feb 2017 Milde winters leiden tot explosieve groei invasieve waterplanten 5517 Nederland krijgt steeds meer te maken met invasieve waterplanten. Deze planten profiteren sterk van stijgende temperaturen als gevolg van klimaatverandering. De zachte winters van de afgelopen jaren leiden tot een sterke toename in de verspreiding van deze soorten waardoor de benodigde inspanning voor bestrijding ook sterk toe lijkt te nemen. 19 jan 2017 Recreatiesector en provincies manen Minister Schultz van Haegen tot oplossen waterplantenproblematiek 5100 De huidige overmatige waterplantengroei in de zomer in de Randmeren en in andere Rijkswateren maakt dat er geen behoorlijke en veilige waterrecreatie meer mogelijk is. Er is in enkele gevallen zelfs sprake geweest van levensbedreigende situaties. Sportvisserij Nederland heeft daarom samen met andere waterrecreatieorganisaties Minister Schultz van Haegen aangespoord om met een oplossing te komen. 26 dec 2016 Graskarper als oplossing voor waterplantenproblematiek 11620 De waterplantenproblematiek wordt steeds heviger en urgenter doordat waterschappen en waterbeheerders steeds minder frequent en later in het jaar maaien. Het uitzetten van graskarper is daarom een prima aanvulling om de plantengroei te beteugelen. Dit staat uitvoerig beschreven in het onlangs uitgebrachte rapport ‘Waterplantenbeheer met graskarper’. 27 nov 2016 Waterplanten: lust en last 6322 Waterplanten zijn voor vis van levensbelang. Ze fungeren als paaiplaats en opgroeigebied en bieden schuilgelegenheid tegen predatoren. Veel vissen eten waterplanten of leven van de insecten en kreeftachtigen die tussen de planten voorkomen. Wateren kunnen echter ook dichtgroeien en dat is funest voor zowel de visstand als de sportvisserij. 22 mrt 2016 Overlast waterplanten onderzocht Rijn en IJsselgebied 5436 De laatste jaren zorgt de toenemende waterplantengroei in viswateren voor problemen bij veel sportvissers. Daarom doet Sportvisserij Nederland in samenwerking met Hengelsport Federatie Midden Nederland onderzoek naar de waterplantenproblematiek in het werkgebied van Waterschap Rijn en IJssel.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.