HSV Service

VISpas 2022: 2% gestegen

3459
09 mrt 2023

Sportvisserij Nederland heeft in 2022 iets meer dan 672.500 VISpassen uitgegeven. Daarmee steeg het aantal sportvissers dat lid is van een bij de landelijke koepel aangesloten hengelsportvereniging met ruim 2% ten opzichte van 2021.

Sinds de introductie van de VISpas in 2007 is het ledental van Sportvisserij Nederland bijna elk jaar gegroeid. Dat explodeerde in 2020 als gevolg van de coronapandemie en de daarmee samenhangende toegenomen populariteit van de buitensport, waaronder met name ook de hengelsport.

Deze enorme groei werd in 2021 vastgehouden en ook vorig jaar zette de stijging van het aantal sportvissers door. Zo noteerden de aangesloten verenigingen in 2022 een groei van 14.333 leden, waarmee het aantal uitgegeven VISpassen uitkwam op in totaal 672.764.
 

Kanttekeningen

Bij deze positieve cijfers zijn wel een aantal kanttekeningen te plaatsen. Waar het aantal sportvissers stijgt, zien we een duidelijke daling in het aantal aangesloten hengelsportverenigingen. Zo zijn er in 2022 elf verenigingen opgeheven. Enerzijds omdat het vinden van vrijwilligers steeds lastiger is, anderzijds omdat – voornamelijk kleine – verenigingen de stap naar het online aanbieden van de VISpas (via www.vispas. nl) niet maken. Die hebben het lastig om hun ledenaantal op peil te houden.

Verenigingen die gebruik maken van de ledenadministratie service die Sportvisserij Nederland biedt zien hun ledental in de regel wel groeien; mede omdat ze hun leden beter ‘vasthouden’. Het aantal verenigingen – en dus leden – dat onder de service valt, groeit dan ook jaarlijks en kwam in 2022 op 470.000 sportvissers uit.


 

Andere trends

Een belangrijke aanjager van de groei is de toename in Duitse sportvissers die de VISpas kopen. Deze trend zien we al enkele jaren en zette ook in 2022 door. Het aantal Duitse leden steeg met bijna 14.000 naar in totaal 84.388. Dit is voor een belangrijk deel te danken aan het platform fishinginholland.nl. Deze website voorziet in praktische informatie voor de buitenlandse sportvisser – zo is de site meertalig en beschikbaar in het Duits, Engels, Frans en Pools – en helpt de sportvistoerist op weg in Nederland.

Tegenover dit succes staat de daling met 10% van het aantal uitgegeven JeugdVISpassen (38.388). Na de enorme groei in 2020 zette het jaar daarop een terugloop in die helaas ook in 2022 aanhield. Het terugbrengen van het aantal vislessen op het niveau van voor corona, verdere uitbreiding van de ZomerVISkaravaan en extra aandacht voor de jeugd op social media moet deze ontwikkeling ombuigen.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.