HSV Service

Reddingsplan voor de paling

5106
11 jun 2007

BRUSSEL/FLEVOLAND - Om de paling te redden zullen naar verwachting tijdelijke vangstverboden voor deze vis worden afgekondigd en minder vergunningen aan beroepsvissers op het IJsselmeer worden uitgegeven. Tijdelijk ongemak maar er is geen andere keus, vinden de deskundigen.

De 27 lidstaten van de Europese Unie zijn het eens geworden over een ambitieus reddingsplan voor de paling. De Europese visserijministers stemmen maandag tijdens beraad in Luxemburg naar verwachting in met het plan om de acuut met uitsterven bedreigde vissoort te redden. Kern van het plan is de komende jaren steeds meer gevangen glasaal (pasgeboren paling) uit te zetten in Europese binnenwateren of te reserveren voor de aquacultuur (kweek) in Europa. Uiteindelijk moet in 2013 een ruime meerderheid van alle gevangen glasaal de kans krijgen volwassen te worden in Europese wateren of kwekerijen. Die aanpak geeft tevens het grote achterliggende probleem rond paling aan. Er is niets bekend over de voortplanting; voor kweek van paling wordt ook gebruik gemaakt van glasaal.

De palingstand loopt al decennia sterk terug. Volgens deskundigen zwemt nu nog maar 1 procent van het palingbestand uit de zestiger jaren van de vorige eeuw in de Europese binnenwateren rond. Een van de oorzaken is dat Spaanse en Franse vissers op zee veel glasaal vangen en doorverkopen aan China, waar glasaal als delicatesse wordt gezien. Het uiteindelijke doel van het reddingsplan is om het aantal geslachtsrijpe palingen dat vanuit de Europese binnenwateren naar de Sargassozee in het Caribisch gebied trekt om te gaan paaien, gaandeweg terug te brengen tot 40 procent van het bestand uit de jaren zestig.

Nederland dringt al jaren aan op een Europees plan om de paling te behouden. Maar vooral Frankrijk en Spanje hebben zich lange tijd verzet tegen het beknotten van de lucratieve glasaalvisserij. Onder druk van de andere lidstaten en vanwege de dramatische daling van de palingstand zijn de twee landen nu toch akkoord.

Afgesproken is dat de Europese Commissie met voorstellen komt om de Spaanse en Franse glasaalvissers te compenseren als zou blijken dat de prijs van glasaal door de maatregel fors inzakt. Dat is heel goed mogelijk, omdat de vissers in de toekomst een steeds groter deel van hun vangst verplicht in Europa moeten afzetten. Daar brengt de glasaal veel minder op dan in China, waar prijzen van 1000 euro en meer per kilo heel gewoon zijn.

Het reddingsplan behelst niet alleen beperkingen van de glasaalvangst. Elk van de 27 EU-landen moet een nationaal beheersplan gaan maken waarin per rivierbekken wordt aangegeven welke maatregelen nodig zijn voor het herstel van de palingstand.

Nederland zal bijvoorbeeld op grote schaal 'vistrappen' moeten gaan aanleggen bij stuwen en sluizen om de doorgang van de paling daar te vergemakkelijken, maar ook de beroepsvisserij en de sportvisserij zullen waarschijnlijk een bijdrage moeten leveren. Deskundigen sluiten niet uit dat er tijdelijke vangstverboden voor paling komen en dat er minder vergunningen aan beroepsvissers op het IJsselmeer worden uitgegeven.

Bron: stentor.nl
Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.

Divide