Waar vind ik de Kennisdocumenten van de verschillende vissoorten?

Sportvisserij Nederland heeft verschillende kennisdocumenten opgesteld van zoetwater- en zeevissen. In elk kennisdocument wordt een overzicht gegeven van de kennis van de betreffende vis. Deze kennis betreft informatie over de systematiek, herkenning en determinatie, geografische verspreiding, de leefwijze, het voedsel, de voortplanting, ontwikkelingsstadia, migratie, specifieke habitat- en milieueisen, visserij, bedreigingen en beheer. Regelmatig worden nieuwe kennisdocumenten gepubliceerd.

Klik hier voor een overzicht van beschikbare kennisdocumenten.
Divide