Hoe worden de (trek)vissen van de Vismigratierivier beschermd?

De Vismigratierivier maakt het weer mogelijk dat vissen ongehinderd heen en weer kunnen zwemmen tussen de Waddenzee en het IJsselmeer. Dat zorgt op termijn voor veel meer diversiteit in de visstand.

Visserijvrije zone


Om die te beschermen stelt het Ministerie van LNV na afronding van de aanleg van de Vismigratierivier in 2024 een visserijvrije zone in voor de beroeps- en sportvisserij. Deze omvat het gebied van het hele complex bij Kornwerderzand – ook de spuikom aan de zijde van de Waddenzee.

In aanloop naar deze maatregel is er al veel gedaan om de visserij hier te verminderen. Zo zijn de fuikenrechten op de plaats van de toekomstige Vismigratierivier en in de westelijk aangrenzende zone opgekocht door de provincie Friesland. De beroepsvissers die hier voorheen met fuiken visten zijn dus uitgekocht. Dit houdt in dat er geen fuiken meer staan. De fuiken die aan de Waddenzeekant staan, dienen puur en uitsluitend voor vismigratieonderzoek.

Actieplan Duurzame visserij


Verder is de visserij op spiering in het IJsselmeer al jaren gesloten, dus daar is ook geen negatieve invloed meer van merkbaar. Het terugdringen van andere visserijvormen op het IJsselmeer – zoals de zegenvisserij en de visserij met staand want – is onderdeel van het Actieplan Duurzame visserij. Sinds 2015 zijn deze visserijen al fors afgenomen en een verdere terugdringing is gepland. Daarbij geldt dat de visserij met staand want ook vergunningplichtig is onder de wet Natuurbescherming. De maatregelen om de visstand rondom de Vismigratierivier te beschermen zullen strikt worden gehandhaafd.

Geen negatief effect  


De initiatiefnemers van de Vismigratierivier – naast Sportvisserij Nederland ook Waddenvereniging, It Fryske Gea, Coalitie het Blauwe Hart Natuurlijk en NetVISwerk benadrukken dat de visserij de komende drie jaar zodanig wordt geregeld dat deze geen negatief effect op de werking van de vismigratierivier zal hebben.
 
Mochten er nieuwe ontwikkelingen zijn dan lees je die vanzelfsprekend op onze website.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.