Welke maatregelen kan de Tuchtcommissie aan een Beklaagde opleggen?

Als de Tuchtcommissie van oordeel is dat de Beklaagde schuldig is aan de verweten gedraging dan kan zij de volgende maatregelen opleggen:
  • (schriftelijke) waarschuwing of berisping;
  • geldboete;
  • tijdelijke of definitieve inname of het inhouden van de VISpas of andere schriftelijke toestemming;
  • een combinatie van genoemde maatregelen.
Aan bovengenoemde maatregelen kunnen nadere voorwaarden worden verbonden.

Daarnaast heeft de Tuchtcommissie (en in hoger beroep: de Commissie van Beroep) een raadgevende rol in die zin dat zij het Bestuur van Sportvisserij Nederland kan adviseren om de beklaagde te schorsen, te royeren of diens lidmaatschap op te zeggen. Ook kan de Tuchtcommissie (en in hoger beroep: de Commissie van Beroep) het bestuur van de (hengelsport)vereniging in kwestie adviseren het lid te ontheffen uit diens functie als dat van toepassing is. Het Bestuur is echter niet aan dit advies gebonden.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.