Wat vindt Sportvisserij Nederland van de beroepsvisserij?

Onttrekking van vis door de beroepsvisserij dient vanuit zowel natuurbelangen als vanuit de visstand zelf inpasbaar te zijn. Door de veranderende waterkwaliteit nemen de visbestanden echter af en worden wateren extra kwetsbaar voor overbevissing. Een gezonde, voor sportvissers aantrekkelijke visstand is bovendien van levensbelang voor de sportvisserij.

Belangrijke voorwaarden voor een duurzame beroepsvisserij – die recht doet aan de belangen van de sportvisserij – zijn:
  • Gedegen kennis van de aanwezige visstand;
  • Geen ongelimiteerde onttrekking, maar een visserij gebaseerd op gemeenschappelijk vastgestelde quota;
  • Jaarlijkse vaststelling van deze quota én de te onttrekken vissoorten;
  • Geen onderlinge concurrentie van beroepsvissers op hetzelfde water;
  • Het (kunnen) instellen van een maximummaat voor vissoorten die voor de sportvisserij belangrijk zijn;
  • Adequate en betaalbare controle en handhaving.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.