Vis & water

Hoorzitting helpt nettenvrije zone naar tweede kamer

15537
28 jan 2009

Sportvisserij Nederland heeft op een openbare hoorzitting voor de Vaste Kamercommissie van LNV en de Vaste Kamercommissie van V&W gepleit voor een nettenvrije zone van 250 meter langs de Noordzeekust. De publieke tribune was voor het overgrote deel gevuld met sportvissers die hun steun aan deze zaak betuigden. In de Tweede Kamer wordt later dit jaar besloten of deze nettenvrije zone er komt en, zo ja, hoe de implementatie hiervan er uit gaat zien.

Op de na intensief lobbywerk van Sportvisserij Nederland tot stand gekomen hoorzitting mochten alle belanghebbenden kort hun zienswijze voorleggen aan de vijf in de Commissies zitting hebbende Kamerleden. Naast Sportvisserij Nederland pleitten ook de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij en het Nederlands Platform voor Waterrecreatie voor een nettenvrije zone van 250 meter. Vertegenwoordigers van drie beroepsvissersorganisaties deden ook hun zegje – met de strekking dat een nettenvrije zone niet nodig is.

De Kamerleden werden vervolgens in de gelegenheid gesteld om zich middels drie vragen verder over de materie te informeren bij de woordvoerders van de belangenorganisaties. In de daarop volgende uitwisseling van standpunten en ideeën wisten Fred Bloot (hoofd Belangenbehartiging) en Jan Willem Wijnstroom (beleidsmedewerker Zout water) op bevlogen wijze en met kennis van zaken duidelijk te maken wat de wensen van Sportvisserij Nederland in deze zijn. Dit werd met instemming door de circa tachtig aanwezige sportvissers begroet.

Aangezien het een hoorzitting betrof, worden de door de verschillende partijen uitgedragen standpunten meegenomen in de nog nader te bepalen besluitvorming. In ieder geval wordt het idee van een 250 meter nettenvrije zone toegevoegd aan de onderwerpen die op de rol staan voor een komend visserijdebat dat de Tweede Kamer met Minister Gerda Verburg van LNV gaat voeren.

Vis TV was ook in Den Haag aanwezig om opnamen te maken en zal in een van de uitzendingen – de nieuwe reeks start op 1 maart – met enkele betrokken politici terugblikken op de hoorzitting. Via de website en Hét Visblad houden we je op de hoogte van verdere ontwikkelingen in dit dossier.

Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.