Vis & water

Baggerstort Vaartplas gecompenseerd

7610
02 mrt 2009

Bron: Hét Visblad - Baggerstort heeft voor sportvissers doorgaans een negatieve bijklank. “Het water en de visstand worden er door naar de knoppen geholpen”, hoor je vaak. Bij de baggerstort in de Vaartplas nabij Almere ligt het evenwel net iets genuanceerder.

In de komende zeven jaar zal het waterschap Zuiderzeeland de Vaartplas met maar liefst 500.000 m3 baggerspecie gaan vullen. Eerst worden de diepe delen volgestort, waarna later de rest van de bodem volgt. Dit zal met beleid en de nodige voorzorgsmaatregelen als slibschermen en stortkokers gebeuren om te voorkomen dat de visstand ernstige schade oploopt. De eerste reactie van de sportvisser zal desalniettemin zijn dat zo prima viswater om zeep wordt geholpen. Het is echter goed om te beseffen dat de bagger uit het stedelijk water van Almere, Lelystad en de Hoge en Lage Vaart komt – waar het de vissen vaak tot aan de lippen staat. Veel viswater is dus gebaat bij deze oplossing die helaas ten koste van de Vaartplas lijkt te gaan.

Compensatie
Het werk bij de Vaartplas maakt deel uit van een herinrichting van het gehele gebied. Dit gaat volledig op de schop en wordt een nieuwe natuurverbinding tussen de Oostvaardersplassen en het bij Zeewolde gelegen Horsterwold. De Federatie Gooi & Eemland heeft in overleg met Staatsbosbeheer en het waterschap afspraken gemaakt over de wedstrijdtrajecten langs de naastgelegen Lage Vaart. Zo blijft de zuidzijde (Kotterbos) en ook de noordzijde voorbij de Vaartplas toegankelijk voor de sportvisserij. Mogelijk wordt ter compensatie ook traject verder in noordelijke richting langs de Lage Vaart bevisbaar gemaakt door Staatsbosbeheer.

Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.