Vis & water

Instelling VBC Amstel, Gooi en Vecht

6338
13 okt 2009

Bron: hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). Sport- en beroepsvissers hebben baat bij visrijke wateren. Het waterschap Amstel, Gooi en Vecht is als waterbeheerder verantwoordelijk voor schoon water, waar vis zich thuis voelt.

Maar visserij staat soms op gespannen voet met waterkwaliteitsbeheer. De vissers en het waterschap richten daarom een visstandbeheercommissie op.

Het waterbeheer van AGV is van invloed op de visstand. Denk daarbij aan de inrichting van sloten en plassen en aan het onderhoud daarvan. In een visstandbeheercommissie maken sport- en beroepsvissers afspraken met de waterbeheerder over het visstandbeheer. Het doel is het bereiken van een gezonde visstand en een daarop afgestemde visserij, door het maken van visplannen.

Visplan

Wat staat er in zo’n visplan? De samenwerkende partijen leggen vast hoe de visserij plaatsvindt en hoe de regulering gaat. In het plan staat onder welke voorwaarden vis mag worden gevangen of uitgezet en om welke soorten het gaat. Gestreefd wordt naar een duurzame visstand die is afgestemd op de Europese Kaderrichtlijn Water en Natura2000-doelstellingen voor schoon water. Het waterschap heeft hierbij een toetsende rol.

Knelpunten

De visstandbeheercommissie gaat nog meer doen. Vissers en waterbeheerder wisselen onderling kennis en informatie uit. Denk hierbij aan de vangstgegevens en ontwikkelingen in beleid en beheer. Vissers en andere betrokkenen reageren op plannen van het waterschap die van invloed kunnen zijn op de visstand. Samen bespreken ze de knelpunten bij het bereiken van de gewenste visstand.

Betrekken bij plannen

Het instellen van de commissie past binnen het collegeprogramma van het waterschap om sport- en beroepsvissers meer te betrekken bij inrichtings- en beheerplannen. Het waterschap wil bijvoorbeeld vispassages aanleggen bij gemalen en stuwen om aaneengesloten leefgebieden voor vissen te creëren. Via de visstandbeheercommissie kan de hiervoor gewenste samenwerking tussen waterbeheerder en vissers op een goede manier worden ingevuld.

Het algemeen bestuur van het waterschap besluit op 26 november definitief over het instellen van een visstandbeheercommissie.

Bron: agv.nl

-> Meer over VBC's en Visplannen

Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.