Vis & water

Uitspraak baggersoap Gooimeer teleurstellend

5289
09 dec 2009

De Raad van State heeft het beroep tegen de stort van baggerslib in het Gooimeer bij Huizen afgewezen. Het bezwaar dat de Hengelsportfederatie Noordwest Nederland (NWN) samen met de Stichting Antislib Platform Gooimeer (APG) had aangetekend is hiermee van tafel geveegd. Dit maakt de weg vrij voor de Provincie Noord-Holland om aan Waternet de voor de baggerstort vereiste Natuurbeschermingswet vergunning te verlenen.

In het beroep tegen de baggerstort hebben NWN en APG aangegeven dat de stortlocatie binnen de beschermingszone ‘Eemmeer, Gooimeer en IJmeer’ ligt, er gevaarlijke stoffen in de bagger kunnen zitten en de bagger bijdraagt aan blauwalgengroei in de meren. Dit laatste schaadt niet alleen het recreatief gebruik van het Gooimeer, maar kan ook funest zijn voor de vele watervogels en het hele ecosysteem. Baggerstort kan bovendien haaks staan op het project BEZEM (Bestrijding Eutrofiëring Zuidelijke Randmeren) waarin miljoenen euro’s zijn geïnvesteerd om eutrofiëring en blauwalgenbloei te voorkomen.

ADVIEZEN DESKUNDIGEN TERZIJDE GESCHOVEN
Met haar uitspraak gaat de Raad van State ook voorbij aan de adviezen van deskundigen. De Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (StAB) laat er in een rapport geen twijfel over bestaan dat het door de initiatiefnemers van de baggerstort uitgevoerde onderzoek op verschillende punten onduidelijk was waar het de aantasting van natuurwaarden betreft. Dit onderzoek vormt echter wel de basis van de afgegeven vergunning. Ook de constatering van drs. Van Oosterhout, een onafhankelijk en gerenommeerd deskundige op het gebied van blauwalgenproblematiek, dat aan de hand van uitvoerig literatuuronderzoek duidelijk kan worden gesteld dat eutrofiëring door baggerstort een reëel gevaar is, wordt genegeerd. Het is teleurstellend – en hoogst ongebruikelijk – dat de relevante conclusies van de StAB worden genegeerd en het advies van een deskundige terzijde is geschoven.

IN ANDERE ZAAK BEZWAAR WEL GEGROND VERKLAARD
De Raad van State heeft het beroep van APG tegen de Provincie Noord-Holland in een gelijktijdig lopende andere zaak – inzake een NB-vergunning verleend aan de Gemeente Amsterdam voor baggerstort in een andere put in het Gooimeer – wél gegrond verklaard en het besluit van GS Noord-Holland vernietigd. Hier oordeelt de Raad dat de cumulatieve effecten van slibstort in meerdere putten op het natuurgebied onvoldoende zijn onderzocht. In dit licht kunnen dan direct alle nieuwe aanvragen, er ligt inmiddels al een derde aanvraag van Avenhorn voor baggerstort voor weer een andere put in het Gooimeer pal voor Almere, worden meegenomen. Dit biedt mogelijkheden om nogmaals aan te tonen dat de conclusie dat er geen noemenswaardige effecten zullen optreden bij het storten van (vervuild) slib, niet juist is. Er is in dit derde geval dan ook zowel bij de rechtbank als de Raad van State reeds bezwaar aangetekend door de Hengelsportfederatie Noordwest Nederland.

BESLUIT BODEMKWALITEIT BESLISSEND
De sportvisserij heeft er alles aan gedaan om aan te tonen dat de baggerstort in het Gooimeer met veel risico’s is omgeven. Tegen de uitspraak van de Raad van State is helaas geen beroep mogelijk, maar dat de baggerstort doorgang kan vinden is nog niet zeker. Waternet zal als initiatiefnemer voor de baggerstort op basis van het nieuwe bodembeleid met een inrichtingsplan moeten komen om aan te tonen dat de baggerstort in het Gooimeer nuttig is. Als dat niet kan worden aangetoond, mag volgens het Besluit Bodemkwaliteit niet worden gestort. Het is nog maar de vraag of Waternet kan aantonen dat het Gooimeer gebaat is bij grootschalige baggerstort.


Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.