Vis & water

InrichtingsMER voor Extra Spuicapaciteit komt eraan

5533
17 dec 2009

Rijkswaterstaat werkt aan extra spuicapaciteit vanuit het IJsselmeer naar de Waddenzee. Zo houdt het IJsselmeergebied droge voeten. De knik in de Afsluitdijk, westelijk van Kornwerderzand, lijkt daarvoor de beste plek.

Foto: Visnetten voor onderzoek naar vismigratie

Nu start het onderzoek naar de beste inrichting, zodat de bouw in 2013 kan beginnen.

Meest geschikte locatie

‘We werken al een tijd aan de extra spuicapaciteit’, vertelt omgevingsmanager Karen Oostinga. ‘Milieueffectonderzoek uit 2005 leverde op dat de knik in de Afsluitdijk het meest geschikt is. De waterstandsverschillen tussen wad en meer worden er het grootst. De aanwezigheid van de Doove Balg, een geul met flinke stroming, zorgt dat zoet water daar sneller mengt met zout water, wat zoutminnende vissen het meeste spaart.’

Hoe vormgeven?

De komende tijd wordt met een Milieueffectrapport (MER) voor de inrichting gestudeerd op hoe de extra spuicapaciteit eruit kan zien, en welke effecten dat heeft op de omgeving. Oostinga: ‘We onderzoeken een spuisluis met aan de westelijke kant ernaast een vispassage, die beide los van de weg komen te liggen.’

Bij het bepalen van de inrichting wil Rijkswaterstaat graag nog meer dan voorheen belanghebbenden in het proces betrekken. Oostinga: ‘Het nieuwe projectteam dat in 2008 van start ging, wil in 2011 het MER voor de inrichting indienen, en zal tot die tijd meerdere keren belanghebbenden raadplegen.’

Onderzoek

Het MER beschrijft de gevolgen van mogelijke inrichtingen voor de natuur, vanwege de Natuurbeschermingswet. Sommige onderzoeken zijn een eind op dreef, en besproken met belanghebbenden. ‘In 2008 en 2009 onderzochten we op verzoek van de visserij bijvoorbeeld de visstand in het noorden van het IJsselmeer en de vismigratie bij de huidige spuisluis bij Kornwerderzand.’

Vismigratie

Uit het onderzoek bleek dat intrek en uitspoeling van vis vooral ’s nachts plaatsvindt. ‘Kleine zoetwatervissen zoals pos en baars spoelen naar de Waddenzee en keren niet meer terug. In het voorjaar trekt juist spiering, stekelbaars en haring vanuit de zee naar het IJsselmeer. Bij de beoogde locatie van de nieuwe spuisluis zit vooral in de winter meer kleine vis. Dit najaar kijken we ook verder naar de aanwezigheid van de noordse woelmuis, een beschermde soort.'

Direct als het MER klaar is, over een jaar, wordt het bijbehorende Dijkversterkingsplan voor de Wet op de Waterkering geschreven. Daarin wordt de mogelijke inrichting gedetailleerder uitgewerkt. Na inspraak en besluitvorming kan de bouw in 2013 beginnen. In 2016 zijn dan de spuisluis en vispassage klaar.

Bron: Rijkswaterstaat

-> Meer over vismigratie

Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.