Vis & water

Regiegroep Recreatie en Natuur

5204
06 jan 2010

Samenwerking loont!

Sinds 2007 werken RECRON, ANWB, HISWA vereniging, Koninklijke Horeca Nederland, Koninklijke Sportvisserij Nederland en het Nederlands Platform voor Waterrecreatie intensief samen. Daarnaast zitten vertegenwoordigers van het VNO-MKB, de Jagersvereniging en het Netwerk Groene Bureaus aan tafel.

De afgelopen drie jaar is er fors geïnvesteerd in kennisverstrekking voor de achterban en verstevigen van relaties bij de departementen. Daarnaast is er gericht gecorrespondeerd en gereageerd naar de beleidmakers en kamerleden .
Onderwerpen als ‘wetwijziging bestaand gebruik’, de evaluatie van de oude natuurwetgeving en de procedure rondom de nieuw integrale natuurwet zijn degelijk gemotiveerd de deur uitgegaan.

Resultaten zijn er ook geweest;

een aangenomen motie van de Tweede Kamer, waarin het Rijk wordt opgeroepen kennis en ondersteuning ter beschikking te stellen aan maatschappelijke organisaties, kwam uit onze koker.

Ook de zgn. vangnetconstructie voor bestaand gebruik dat nog niet is opgenomen in het beheerplan, is door de minister recent overgenomen.

Momenteel vinden we bij de behandeling van de Crisisherstelwet de teksten uit onze brieven terug in de vragen en toelichtingen op de amendementen (tekstwijziging in de wet) van de kamerleden.

Kortom de intensieve samenwerking op het ingewikkelde terrein van de natuurwet- en regelgeving heeft resultaten opgeleverd!

Er vallen nog volop nieuwe beleidsontwikkelingen te verwachten, zoals de uitvoering van maatregelen in de beheerplannen, mogelijke rekenmethoden en de nieuwe natuurwet.

Voor de recreatiesector zijn deze van grote invloed en daarom blijft de Regiegroep haar samenwerking bestendigen.

Onder de nieuwe bondige naam REGIEGROEP RECREATIE & NATUUR gaan we onverkort door de belangen voor recreërend Nederland te behartigen en voor de ondernemers c.q. verenigingen die dat mogelijk moeten maken.

Bron: Regiegroep Recreatie & Natuur

Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.