Vis & water

Visvriendelijke gemalen in Rijswijk

7885
13 jan 2010

Het Hoogheemraadschap van Delfland is gestart met de nieuwbouw van twee gemalen in Rijswijk. Het gaat om het hoofdgemaal Hoekpolder en het gemaal bij begraafplaats Eikelenburg. De werkzaamheden gaan een jaar duren.

De nieuwbouw is nodig omdat de bestaande gemalen niet voldoende water kunnen afvoeren uit het gebied en er voor uitbreiding van de capaciteit te weinig ruimte is. Bovendien komt uitbreiding de beheersbaarheid van de gemalen niet ten goede.

Het nieuwe hoofdgemaal Hoekpolder zorgt straks voor een evenwichtiger verdeling over de Hoekpolder en de naastgelegen Plaspoel- en Schaapweipolder. Het gemaal wordt honderd meter oostelijk van het huidige gemaal gebouwd, dat zich in de afgeknotte molen bevindt. Dit huidige gemaal komt te vervallen. Het nieuwe hoofdgemaal krijgt een capaciteit van 63 kubieke meter per minuut (tegenover de capaciteit van 28 m3/minuut van het huidige gemaal).

Het gebied bij de begraafplaats Eikelenburg heeft een afwijkend waterpeil ten opzichte van de gebieden eromheen. Hierdoor is een nieuw gemaal in dit gebied noodzakelijk. Het nieuwe gemaal komt vlakbij de inlaat van de calamiteitenberging, 250 meter ten zuiden van het huidige gemaal, en heeft een capaciteit van 12 kubieke meter per minuut (huidig gemaal: 7 m3/minuut).

Visvriendelijk

Een bijzonder element in het nieuwe hoofdgemaal Hoekpolder is dat er gebruik wordt gemaakt van visvriendelijke vijzels. Dit zijn buisvijzels van composiet waarlangs alle vissoorten gemakkelijk kunnen passeren. Hiermee wordt voorkomen dat vissen bekneld raken in de vijzels van het gemaal.

Het inzetten van visvriendelijke vijzels past in het beleid van Delfland om de visveiligheid in het gehele gebied te verbeteren. Bovendien wordt hiermee een zogenaamd vismigratieknelpunt opgelost. Vismigratie is het verplaatsen van vissen tussen leefgebied en voortplantingsgebied.

Delfland participeert samen met het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, waterschap Hunze en Aa's, Waterschap Zeeuwse Eilanden en STOWA in een proefproject voor innovatieve vismigratieoplossingen.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Innovatieprogramma Kaderrichtlijn Water van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, uitgevoerd door SenterNovem.

Bron: Hoogheemraadschap van Delfland

Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.