Vis & water

Aalscholvers stroopten deze winter stromende wateren af

7470
12 mei 2010

In bijna heel Europa hebben de afgelopen winter aalscholvers in de stromende wateren huis gehouden. Aangezien bijna alle stilstaande wateren in deze strenge winter waren dichtgevroren, richtten de aalscholvers hun aandacht op de enige wateren die open bleven: de beken en rivieren.

Met name de beken en kleine riviertjes in laagland en middengebergte kregen het zwaar te verduren. Vanuit Denemarken worden grote verliezen onder salmoniden zoals vlagzalm, jonge zeeforel en zalm gemeld. In sommige beken is 70 tot 80% van de vissen verdwenen.


Jonge vlagzalmen zijn een gemakkelijke prooi voor de aalscholver (Foto Rob Dings)

In het Duitse riviertje de Sinn (Hessen) wordt de visstand jaarlijks geïnventariseerd. Bij de elektrovisserij die eind-april werd gehouden bleek de visstand enorm achteruitgegaan. Met name de verliezen onder vlagzalm, serpeling, kopvoorn en barbeel waren dramatisch. De vlagzalm bleek in één jaar met 66% te zijn achteruitgegaan en ten opzichte van de bestandsopname van 2008 was de achteruitgang zelfs meer dan 90%! Barbelen gingen in één jaar met 70% achteruit, terwijl het aantal kopvoorns bijna halveerde.

Ook in Nederland werden grote groepen aalscholvers waargenomen die kleine beken intensief afstroopten om aan een maaltje vis te komen. Wat hiervan de gevolgen voor de plaatselijke visstand zijn, is nog onbekend maar laat zich raden.

In het buitenland wordt de beschuldigende vinger ook naar ons land gewezen. Nederland heeft één van de grootste broedpopulaties van Europa en tijdens strenge winters zwermen ‘onze’ aalscholvers ook uit naar de stromende wateren van de buurlanden.

Sportvisserij Nederland heeft de afgelopen jaren gepoogd het ‘aalscholverprobleem’ in Nederland en Europa aan de orde te stellen, maar natuurbeschermingsorganisaties stellen dat er helemaal geen probleem bestaat en dat de natuur zichzelf reguleert. Daarmee is regulering van het aalscholverbestand door middel van vermindering van het broedsucces en vermindering van het aantal broedkolonies onbespreekbaar

-> Meer over de aalscholverproblematiek

Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.